Köşe Yazıları

Ali Sarımert, “1.ALİ VE ATEİST”

  1. ALİ VE ATEİST

Alem-i İslam dediğimiz yani yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşayan Müslüman toplumların başına gelen bütün musibetler, afetler, sıkıntılar sosyal afetler biraz incelensin araştırılsın görülecektir ki Allah’ın dininden Allah’ın nizamından Allah’ın kitabından uzaklaştıkça bu musibetler yoğunlaşmaya başlıyor. Dünya hayatı yaşanmaz hale geliyor. Sarsıntılar artıyor sıkıntılar artıyor insanların hayattan alacağı zevk ve saadet azalıyor insanlar ne kadar kalabalıklar haline gelseler de yalnızlık içinde kalıyorlar.

Bir toplum içindeyiz ama birbirini seven insanlar gittikçe azalıyor birbirine inanan birbirine güvenen birbirine sarılan insanlar soruyorum size gittikçe azalıyor mu azalmıyor mu İşte sebep; dini değerlerden İslami değerlerden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Aşağıda açıklamaya çalışacağım Ayet-i Kerimede gösterecektir ki bütün bunların sebebi ilahi hükümlerden uzaklaşmış olmaktır.

Ayet-i ilahiye Maide Suresi 105 (Ya Eyyühellezine Amenu)

Ey iman etmek şerefine mazhar olan insanlar. Evet iman etmek bir şereftir iman etmek bir ayrıcalıktır.

Bakınız; yeryüzünde ki insanların içinden kendisine hidayet nasip olanlar iman etmek nasip olanlar Allah katında ayrı yerleri vardır. Birden bire iman edince cehennemlik olmaktan ayrılıyor. Neticede ne oluyor? Cennetlik oluyor. Allah kendisine iman edenleri cehennemden çıkarıyor cennete alıyor. Bu bir ayrıcalık değil midir? Yani Allah iman edenleri iman etmeyenlerden ayırıyor iman etmeyenleri ebedi sonsuz cehenneme iman edenleri cehennemden alıp cennete sokuyor. Ve arkasından bir hakikat geliyor ( Aleyküm Enfuseküm) Bakın bu iki kelimedir ama tefsir kitaplarına bakınız şu iki kelimeye verilen mana tam iki yüz sayfa.

Peki, ne demek bunun manası? Ey müminler evvela siz nefsinizi yani kendinizi Allah’ın dinine Allah’ın hükmüne ve Allah’ın kitabına kendinizi uydurmaya çalışın. Evvela siz kendinizi hesaba çekin, murakabe edin, muhasebe edin, muhakeme edin. Yani ne kadar Müslümanım ne kadar müminim İslam’ı yaşayabiliyor muyum? Dininizi İslami bir bütün olarak anlayabiliyor musunuz? Tatbik edebiliyor musunuz? Müminler Kuran-ı Kerim-i okuyarak cennete gitmeyecekler.

Bakınız bu söze dikkat edin. Birden bire belki size çok çarpıcı gelecek. İnsanlar Kuran-ı Kerim-i okuyarak değil Kuran-ı anlayarak Kurandaki hükümleri anlayarak cennete girecekler. Yani Kuran yaşanarak cennete girilir. Kuran tatbik edilerek cennete girilir. Ne ölçüde Kur’an’a  uygunsunuz.

Ne ölçüde Kuranı direktiflere, emirlere esaslara, hükümlere, usullere, hudutlara ne ölçüde uygun olup olmadığınızı evvela siz kendi kendinizi hesaba çekin. İslam’ı yaşamak veya yaşamamak olmak veya olmamak gibi. Eğer İslam’a Allah’ın dinine, hükmüne, hudutlarına, haram ve helal sınırlarına itaat ederseniz itina gösterirseniz nefsinizi, malınızı, mülkünüzü, hürriyetinizi, zürriyetinizi Allah tan yana koyarsanız hiç merak etmeyin. Bakınız Ayet (La Yedurrukum Men Dalle ) sapıtmış olanlar, zalim olanlar, katil olanlar, hain olanlar size hiçbir şekilde zarar veremezler.

Bakınız haramlara dikkat eden insanlar günahlardan sakınan insanlar Allah’ın hükümlerine itaat eden insanlar Vallahi sapıklıktan zarar görmez. Her hâlükârda her mekanda her ortamda eğer İslam’a sarılmışsa eğer İslami çizgide gidiyorsa o Müslüman her hâlükârda kardadır. Evet buna bazı örnekler verilebilir; Milli birliğimizin milli varlığımızın, hayatımızın, hayatta oluşumuzun yegane sebebi mayası, hamuru, temeli İslam’dır.

İnsanlarımızı birleştiren, paylaştıran, tanıştıran, kaynaştıran, birlik haline getiren İslam’dan başka bir maya bir temel var mı? Ne maddi servet ne şan ne şöhret hiçbir şey çare olamıyor., maişeti, hayatı her şeyi yerinde ama bir şey yerinde değil.

İmanı zayıf. Hadi açıklayın bana bakayım hayatın ne olduğunu? Hayatın manası, hayatın gayesi, hayatın hedefi nedir. İşte onun için siz Müslüman olduğunuz müddetçe siz iman ettiğiniz müddetçe kimse size zarar veremez.

Hz. Ali ( Aliyyul-Murteza) büyük evliya. Kainatın efendisinin damadı. İşte Ondan bir hadiseyi nakledeyim. Hz Ali efendimiz; bir gün ahirete inanmayan öldükten sonra dirilmeye inanmayan hesap gününe mahşer gününe inanmayan bir inkarcıyla konuşuyorlar, fikir alış-verişi yapıyorlar. Allah’a inanmayan bir adamla konuşulur mu?

Evet, konuşulur konuşmamız lazımda. Allah’a inanmayan ahirete inanmayan adamlara şimdi bir kelime söylüyorlar.(ATAİST) Hz. Ali efendimizin zamanında da Allah a inanmayan adamlar var. Evet, Müslümanlarla beraber yaşıyorlar Müslümanlar bu adamalar konuşuyor, görüşüyor, fikir alış-verişinde bulunuyorlar vs.

Yani Müslüman bir toplumda İslam’a inanmayanların yaşam hakları yok mu zannediyorsunuz? Olur mu öyle şey? Müslüman bir toplumda Allah’a inanmayan da yaşayacak Ermeni de yaşayacak Hristiyan da yaşayacak Yahudi de yaşayacak. Saldıramazsın, hakaret edemezsin öldüremezsin, ikrah yoktur yani zorlayamazsın. Dileyen inanır dileyen inkar eder. Allahu Teala Rasulune soruyor (Efe Ente Tukrihunnase Hatta Yekunu Mü’minin) İnsanlar mümin olsunlar diye sana insanları zorlama hakkı veren kim? Habibim sakın zorlamayasın. Evet  Hz Ali Allah’ı tanımayan bir inkarcıyla oturmuşlar samimi samimi konuşuyorlar. Yer Medine. İnkarcı soruyor; Ey Ali sen Alim bir adamsın. Hakikaten Arap toplumunda İslam toplumunun en büyük Alimi Hz. Ali’dir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor; ( El İlmu Medine) İlim bir şehirdir. (Ve Babuha Aliyyun) Ali o şehrin giriş kapısıdır. Evet adam diyor ki; sen Alimsin ilim adamısın günde diyor beş defa abdest alıyorsun zorla zahmetle hani suyu bulduğun oluyor bulamadığın oluyor günde beş defa namaz kılıyorsun yatıp kalkıyorsun. Senede bir ay oruç tutuyorsun aç kalıyorsun. Bizim gibi canının istediğini yapamıyorsun sayıyor da sayıyor…

İşte bütün bunları öldükten sonra dirilme var diye ahiret var diye yapıyorsun. Şimdi sana soruyorum? Ya yoksa? Adam diyor ya öldükten sonra mahşer yoksa, hesap yoksa senin bütün bu yaptıkların boşa gitmeyecek mi? Bakınız Hz Ali buna tek bir cevap veriyor. Ey inkarcı adam. Hakaret etmek yok inkarcının fikrini, inkarını beğenmeyebilirsin, beğenmeyeceksin tamam.

Adam zındıktır kafirdir. Ama adama hakaret etmek, küfür etmek dinimizde haramdır. Fikrini çürüte bilirsen çürüt. Hz. Ali diyor ki sen ya yoksa dedin. Bir kelime Bende sana diyorum ki; Ya varsa. Muhteşem bir cevap.

Öldükten sonra bütün bunlar varsa ey inkarcı adam senin halin ne olacak? Benim bunları yapmaktan hiçbir kaybım yok abdest aldım temizlendim ne kaybım oldu. Namaz kıldım farz et ki ahiret yok namaz kıldım ne kaybım var. Jimnastik yaptım ne zararı var. Oruç tuttum perhiz yaptım ne zararı var. Senin zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa benim bunları yapmaktan bir kaybım bir zararım yok.

Sen kendini düşün. Allah Teala bu güzel günlerde bu mübarek günlerde hepimize bütün ehli imana kendisinin razı olduğu amelleri işlemeyi nasip eylesin.