KarasuSiyaset

Yanlış hesap mahkemeden döner

 

CHP Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, Karasu Belediyesi’nin puantaj sistemiyle işçi çıkarma sistemi ile ilgili açıklamada bulundu. Belediye’nin bu uygulamasının yanlış olduğunu, performansın kim, neye ve hangi kritere göre puanlandığını soran Süt, “Bu hatadan dönülmeli. Aksi halde yanlış hesap Bağdat’tan değil, Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden döner” dedi.

 

PUANTAJ SİSTEMİ

Performans puanının düşüklüğü gerekçesiyle Karasu Belediyesi’nin işçi çıkarttığını söyleyen CHP Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, konu ile ilgili açıklamada bulundu. Süt, “Bilindiği üzere, Karasu Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile Belediye bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kuruluş, müdürlerin, şeflerin, memurun, sözleşmeli personelin ve işçilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yine düzenlenen puantaj yönetmeliği ile işçinin performansı ölçülmeye başlanmıştır. Karasu Belediye’nin işlerliğinin arttırılmasına yönelik olarak bir yapılanmaya gidilmesine her halde kimsenin itirazı olamaz, olmamalıdır da” ifadelerini kullandı.

 

KOŞULLAR NELER

Başkan Süt, “Cevaplanması gereken soru şu. Performans düşüklüğü nedeniyle bir işçinin işine son verilebilir mi? Verilebilirse hangi koşullarda verilebilir. İş Kanunumuz ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında bu sorunun cevabı evettir. Performans düşüklüğü nedeniyle işçi çıkarma geçerli nedenle fesih halleri arasındadır ancak belirli şartların yokluğunda performansa dayalı olarak yapılan fesih geçersiz olacaktır. Performans kriterlerini objektif ölçütlere dayanmalı, performans kriterlerini önceden saptamış olmalı, performans kriterleri işçiye bildirilmeli, işverenin performans beklentisi için işçiye gerekiyorsa eğitim verdirmiş olmalı, işverenin performans nedeniyle feshinde işçiden mutlaka savunma alınmalı” dedi.

 

YASAL ZORUNLULUK

İşverenin geçerli nedene dayanarak işçi çıkarabilmesi için belirtilen şartlara uyması yasal zorunluluktur” diyen Başkan Aykut Süt, “Bununla birlikte, işveren iş akdinin feshine gerekçe yaptığı performans düşüklüğünü veya işçinin verimsiz çalışmasını ayrıntılı olarak somut verilerle göstermelidir. İşçi sık sık hastalanıyor mu? İşçi işi öğrenme ve kendisi o işe vermede, kendisini geliştirmede net bir şekilde yetersiz kalıyor mu? İşçi işe yatkın değil mi? İşçi işini yavaşlatıyor mu? İşçinin işe yönelik şevki gittikçe düşüyor mu? İşçi kendinden beklenenden daha düşük performans mı gösteriyor veya benzer iş gören diğer işçilere oranla daha az verim mi ortaya koyuyor?” diye belirtti.

 

HAKSIZ VE HUKUKSUZ

CHP İlçe Başkanı Aykut Süt, “31 Mart 2019 seçimlerinden bu güne geldiğimizde ilçemiz gündemini en çok meşgul eden konuların başında Karasu Belediyesi ile bağlı şirket KARSAŞ çalışanlarının iş sözleşmelerine haksız ve hukuksuz şekilde son verilmesinin gelmesi artık göz ardı edilebilecek bir durum olmaktan çıktı” dedi. Başkan Süt, “En son biri engelli kadrosundan olmak toplam dört işçinin iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek herhangi bir savunma alınmadan ve fesih ihbar sürelerine uyulmadan fesih edildi. Sözleşmesi fesih edilen işçilerinin performansını kim, neye, hangi kritere göre puanladı belli değil” sözlerini kullandı.

 

SAVUNMADAN ALINDI MI

Açıklamasına devam eden Başkan Aykut Süt, “İlgili kişi düşük puan verdi de işçi dikkatli ve özenli davranması konusunda neden uyarılmadı, işçiye görev tanımında belirtilen işlerinde yetersiz olduğu açık olarak neden belirtilmedi, sözleşmesinin feshi öncesinde savunması neden alınmadı” dedi. Süt, “Gelinen noktada dönem dönem nükseden bu durumun belediye yönetiminin niyetini açık olarak ortaya çıkardığını söylemekten geri durmamak gerekir. Belediye yönetimi kamu gücünü kullanarak bir takım düzenlemelerin arkasına gizlenmek suretiyle ve açık hukuk ihlali yaparak çalışanlar ve ailelerinin mağdur etmeye devam edemez” ifadelerini kullandı.

 

HUKUK İHLALİ

Avukat olan Belediye Başkanı bir kenara belediye bünyesinde üç tane avukat meslektaşım görev yaparken bu hukuk ihlalini anlamlandıramıyorum” diyen Süt, “Bundan önce yapılan sözleşme fesihlerine ilişkin açılan işe iade davalarından karara çıkan dosyalarının tamamında işçinin işe iadesine karar verildiğini ve belediyenin haksız fesih nedeniyle 8-10 maaş arasında işçiye tazminat ödediğini görmüyorlar mı? Hizmetlerin para ile yapıldığını, bu paranın da gökten zembille inmediğini her fırsatta dile getiren Belediye Başkanımızı arsa satışlarından, yol kenarı otoparklarından elde edilen parayı çarçur etmemeye, netice itibariyle hukuki yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Aksi halde, yanlış hesap Bağdat’tan değil, Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden döner” dedi.