Karasu

Yabancı otlar su ve besine ortak

 

Karasu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Serap Vildan Ersoy, yabancı ot ve dip sürgünü temizliğinin önem arz ettiğini belirtti. Ersoy, “Yabancı otlar fındık dallarının kullandığı su ve besin maddelerine ortak olarak rekabete girdikleri için verimin düşmesine neden olurlar” dedi.

 

HASAT GÜÇLEŞECEK

Karasu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındık bakımı hakkında bilgilendirmesine devam ediyor. “Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde fındık bahçesi temizliğine başlanılabilir” diyen Ersoy, “Özellikle yabancı ot ve dip sürgünü temizliği önem arz etmektedir. Fındık tarımının yoğun yapıldığı alanlarda yağış miktarının fazla ve düzenli olması ve yanmamış çiftlik gübresi kullanımı sonucunda yabancı ot artışı görülmektedir. Yabancı otlar fındık dallarının kullandığı su ve besin maddelerine ortak olarak rekabete girdikleri için verimin düşmesine neden olur. Böğürtlen tarzında odunsu, dikenli yabancı otlar ürünü olumsuz etkilemektedir. Yabancı otların yoğun olduğu alanlarda işçilik ve hasat güçleşecektir. Ayrıca bahçe içerisinde bırakılan yabancı otlar hastalık ve zararlılara konukçuluk yaptıkları için, popülasyonun artmasına neden olmaktadır” diye belirtti.

 

YANMAMIŞ HAYVAN GÜBRESİ

Fındık bahçesinde yabancı ot mücadelesinde kültürel önlem olarak yanmamış hayvan gübresi kullanılmamalıdır” diye belirten Ersoy, “Taze kullanılan çiftlik gübresi içerisindeki ot tohumları canlılığını koruduğundan uygun ortamda tekrar çimlenecektir. Yabancı ot tohumlarının çimlenme özelliğini ortadan kaldırmak için hayvan gübreleri üstü kapalı bir şekilde 8 ay ile 12 ay süre arasında bekletilmelidir. Ayrıca tohumlu yabancı otlar tohum bağlamadan önce biçilirse ot yoğunluğu belli seviye de tutulabilir. Yabancı ot mücadelesinde mekanik mücadele olarak bahçe sürümü yapılabilir. Toprak sürme işlemi ile hem yabancı otlar yok edilmekte hem de eğimin az olduğu erozyon tehlikesi olmayan alanlarda toprağın gevşemesi ve havalanması sağlanmış olur” ifadelerini kullandı.

 

MALÇLAMA TERCİH EDİLSİN

Ersoy, “Fındık kökleri yüzlek olduğu için sürüm derin yapılmamalı ve köklerin yaralanmamasına dikkat etmek gerekir. Eğimi fazla olan alanlarda sürüm yerine ot biçme, kesme yapılmalıdır. Yabancı otlarla fiziksel mücadelede malçlama tercih edilebilir. Toprak yüzeyinin ışık almayacak şekilde siyah naylon, saman gibi malzemelerle kapatılması işlemidir. Fındık bahçeleri bakım ve gübreleme işlemlerine engel olacağı için pratikte kullanılan bir yöntem değildir. Fındık bahçeleri için genellikle ocakların aralarına baklagil veya buğdaygiller familyasından örtücü bitki ekilerek toprak yüzeyi bu bitkilerle kaplanarak yabancı otların büyüme ve gelişmesine engel olunabilir. Yabancı ot mücadelesine en son başvurulması gereken ancak kullanım kolaylığı, kısa süre de sonuç alınması ve ekonomik olması nedeniyle en çok kullanılan uygulama yöntemi kimyasal mücadeledir” dedi.

 

LOKAL İLAÇLAMA YAPILSIN

Kimyasal mücadele diğer sayılan mücadele yöntemlerinin başarılı olmadığı biçme, sürme imkanının olmadığı alanlarda tercih edilebilir” diyen Ersoy, “İlaçlı mücadele de yabancı otlar 4-6 yapraklı olduğu genç büyüme devresinde kullanılabilir. Fındık bahçesi için kullandığımız herbisit denilen yabancı ot ilaçları seçici değildir. Temas ettiği alandaki bütün bitkileri yok etmektedir. Biçim ile temizliği zor olan, tırpanın giremeyeceği alanlarda lokal olarak yabancı ot ilaçlaması yapılabilir, bahçenin her yerinin gelişigüzel ilaçlanmasından kaçınmak gerekir. Yanlış ve gereğinden fazla yapılan ilaçlı mücadele sonucunda; toprak erozyonu artar, toprak nemliliğini kaybeder, toprakta yaşayan bitki için faydalı olan böcekler kaybolur” şeklinde açıklamada bulundu.

 

RANDIMAN DÜŞEBİLİR

Ersoy, “Yanlış ve gereğinden fazla yapılan ilaçlamada doğa ve çevre kirleneceği gibi yer altı sularına da karışarak kirliliğe neden olur. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda direkt güneş ışığına maruz kalan topraktan aşırı nem kaybı olacağından iç teşekkül etmekte olan fındıkta randıman düşüklüğü yaşanabilir. Fındığın ana zararlılarından olan fındık yeşil kokarcası zararlısına, fındıkta verimi etkileyen kozalak akarı zararlısı, mayıs böceği ergini ve külleme hastalığına karşı kimyasal mücadele yapılabilir. Kök ve dip sürgün temizliğine devam edilebilir. Kesilen sürgünler bahçe içerisinden çıkarılarak bahçe temizliği yapılabilir” diyerek açılamasını sonlandırdı.