Köşe Yazıları

Üveit nedir? -2-

 

 

KİŞİLERDE ÜVEİTE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Genetik Yatkınlık: Kişiye önceki nesillerinden aktarılan genlerinde bu hastalığa karşı yatkınlık bulunması sonucunda kişilerde üveit görülme olasılığı artar.

Enfeksiyon: Vücudun farklı bölümlerinde görülen bazı rahatsızlıklar da gözü de etkileyerek üveit hastalığına neden olur.

Kişinin Otoimmün veya Enflamatuar Hastalık Öyküsünün Bulunması: Kişide Behçet hastalığı, ankilozan spondilit, sarkoidoz, psöriatik artrit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıkların görülmesi üveit riskini arttırır.

Kişinin Göz Travması Öyküsü Bulunması: Gözde yaralanma gibi durumlar oluşması üveite neden olabilir hatta bazen gözdeki yaralanmanın iyileşmesi sonrasında da üveit gelişebilir.

ÜVEİT HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Üveit hastalığının şiddeti kişiden kişiye, altta yatan nedene ve gözdeki iltihabın bulunduğu bölgeye göre değişebilir fakat bu hastalık hangi şiddette bulunursa bulunsun acil şekilde tanı konulmalı ve doğru şekilde tedavi edilmelidir. Hastalar tarafından aciliyeti bulunan bir hastalık olduğuna dikkat edilmelidir.

Tedaviye veya tanı konulmasına geç kalındığı takdirde göz bebeğinde şekil bozuklukları oluşması; katarakt, göz tansiyonunun yükselmesi (glokom) gibi kalıcı yan etkiler oluşabilir ki bu kalıcı yan etkiler kişinin yaşam kalitesini ciddi derecede etkiler.

Üveit belirtilerini kendinde fark eden kişi ilk olarak hemen üveit konusunda uzman olan bir göz doktoruna muayeneye gitmelidir. Uzman doktor bu muayenede hastanın göz ve diğer hastalık durumlarının ayrıntılı şekilde bilgisini almalıdır ve ayrıntılı bir göz muayenesi de yapmalıdır. Bunu asla ihmal etmemelidir. Kendi isteğine göre ilaç kullanmamalıdır veya belirtilerin kendiliğinden geçmesini beklememelidir. İlk muayene için geç kalmak yukarıda sayılan kalıcı hasarlara neden olabilir.

Üveitin birkaç çeşidi bulunur ve bu çeşitler arasında bazılarının teşhisi çok kolay bir şekilde konulabilirken bazılarının teşhisinde zorluklar yaşanabilir. Kolaylıkla hastalığın teşhis edilmesi durumunda dahi gözün arka bölümünde bir iltihaplanma söz konusu ise görmenin ne oranda etkilendiğinin tespit edilmesi, uygulanan tedavinin etkili olup olmadığının anlaşılabilmesi ve tedavinin etkinliğinin izlenebilmesi için göz anjiografi (FFA), ultrasonografi gibi bazı teknikler kullanılması gerekir.

Üveit hastalığının teşhisinde bazen bazı özel göz tetkikleri gerekebilir. Bu tetkiklere örnek olarak floresein anjiografi, optik koherens tomografisi (OKT) verilebilir.

Teşhis edilen üveit hastalığının özelliklerine göre ve belirtilerine göre hekim hastadan göz sıvısından özel incelemeler (PCR), kan tetkikleri, görüntüleme tetkikleri de isteyebilir. Bu hastalıkta teşhis aşamasında başka uzmanlık alanında bulunan doktorlarla konsültasyon yapmak da oldukça önem taşır.

ÜVEİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikli olarak üveit bir hastalığa bağlı olarak oluşmuşsa o hastalığın tedavi edilmesi gereklidir.

Bu hastalığın görüldüğü kişilerde genelde güneşe karşı oluşabilecek hassasiyetten veya güneşin hastalığı olumsuz yönde etkilemesinden korunmak için güneş gözlüğü kullanılması önerilir.

Bu hastalıkta hastanın aktivitesinde genellikle bir kısıtlanma gerekmez. Fakat hastanın tedavi için kullandığı bazı göz damlalarının göz bebeğini büyütmesi ve görmede büyük zorluklara yol açması nedeniyle dikkat gerektiren işlerden kaçınmakta fayda vardır.

Kortizon tedavisi uygun görülen hastalarda tuzsuz diyet uygulaması yapılır.

İlaç olarak göz damlaları, kortizonlu tabletler ve iğneler genellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılan tedavi edicilerdir.

Tedavi aşamasında da hastaların düzenli olarak izlenmesi gereklidir çünkü bazı önemli sayılabilecek bulgulara bu izleme sayesinde rastlanır. Bu önemli bulgular kişinin tedavisine yön verir. Bulgulara göre bazen kişide tamamen farklı bir tedavi yöntemi bile uygulanabilir.