Suikast yok, hakkın gaspı var

 

Ak Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit’in bazı basın kurumlarında hakkında çıkan haberleri eksik de olsa gerçeğine yakın yayınlarken bazı kurumların da konuyu saptırarak olumsuz algı oluşturduğunu belirten açıklaması üzerine dilekçe sahibi İlhami Demirci, sessizliğini bozdu. Demirci, “İtibar suikasti yok, hakkın gaspı var” dedi.

 

BU NASIL DEĞERLENDİRME

Ak Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit’in, bazı basın kurumlarında yer alan haberlerle alakalı açıklamada bulunarak, “Yayımlanan haberler çarptırılarak özel, ticari ve siyasi itibarıma suikast girişiminde bulunmuştur” sözleri üzerine dilekçe veren ve konuyu gündeme getiren İlhami Demirci’nin sessizliğini bozmasına neden oldu. Demirci, “İlçe Başkanının açıklamalarına ilişkin olarak, yasalarla koruma altına alınmış, mahkeme kararı ile de tescillenmiş olan hakkımı aramam nasıl ve ne şekilde itibar suikastı olarak değerlendirilebilir. Ortada itibar suikastı yok. Bana ait bir hakkın gaspı var” sözlerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Demirci, “Hasan Yavuzyiğit’in konuya ilişkin özellikle Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/576 E. 2018/765 K. sayılı 21/09/2018 tarihli kararına ilişkin açıklamaları kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonudur. Mahkeme kararı son derece açıktır. Mahkemece lehime kurulan karar kesin hüküm niteliğindedir. Kararın dayanağı bilirkişi raporu özet olarak, ‘Dava konusu Karasu İlçesi 888 Ada 10 sayılı parsel üzerinde tesis edilen imar durumunun, bu imar durumuna göre verilen inşaat ruhsatı ve mimari projeye göre yapılan yapının, Revizyon Uygulama İmar Planında belirtilen plan hükümlerindeki bahçe mesafelerine riayet etmeden yapıldığı’ şeklindedir” diye konuştu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Açıklamasına devam eden Demirci, “Raporun devamında ise, ‘Dava konusu parselin imar durumunu belirleyen planda 888 Ada da imar durumu sadece bitişik nizam ve 3 kat olarak düzenlenmiş olduğu ve planla bir bütün olan uygulama hükümlerinde ise çekme mesafelerine uyulacaktır şartı getirildi. Bu nedenle yapıya ruhsat verildiği tarihte yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çekme mesafelerinin düzenlenmesi gerekirken bu hususa uyulmadığı ve yönetmeliğe aykırı ruhsat düzenlendiği’ şeklinde bir tespit yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Demirci, “Talebimi ve davamı haklı ve hukuka uygun gören Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin, almış olduğu karar, ‘uyuşmazlık konusu olan ve davacı tarafından yıkımı istenilen taşınmazın bulunduğu alanda davacının kat mülkiyetinin bulunduğu 4 sayılı parsel üzerindeki yapının yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak ayrık nizama göre inşa edilerek tamamlandığı, davacının yıkılmasını istediği 10 sayılı parsel üzerindeki binanın da ayrık nizam koşullarına göre yapıldığı, söz konusu alanda 2013 yılında imar planı değişikliğine gidildiği tespit edilmiştir’ ifadeleri gözden kaçmamalı” dedi.

AYKIRILIK RAPORDA BELİRTİLDİ

Rapordaki ifadelere açıklamasında yer veren Demirci şunları söyledi: “Adadaki yapılaşma koşullarının ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürüldüğü, imar planı değişikliğinden sonra yıkımı istenilen yapıya yeni yapı amaçlı yapı ruhsatı verildiği ve bu ruhsata göre yapı ruhsatına uygun olarak ilk yapıya bitişik olarak ek yapı yapıldığı, ancak bu yapı yapılırken yapı ruhsatının dayanağını oluşturan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulama hükümleri ve plan notlarında yer alan çekme mesafesi şartlarına uyulmadığı, dolayısıyla yıkımı istenen yapının düzenleyici işlem niteliğinde olan imar planına aykırı olduğu da raporlarda belirtilmiştir.”

GERÇEK GÜN GİBİ ORTADA

İlhami Demirci, “Ayrıca söz konusu imar adasında imar plan değişikliği yapılmasından önce yapılmış olan, davacının ikamet ettiği ve ayrık nizam kurallarına göre yapılıp tamamlanan ruhsatlı yapının, yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plana dayalı olarak komşu yapının çekme mesafelerine uyması noktasında kazanılmış hakkının bulunduğu ve bu hakkın hukuken korunması gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesine dayandırmıştır” diye belirtti. Demirci, “Sonuç olarak, itibarının suikasta uğratıldığından dem vuran Hasan Yavuzyiğit, yalan ve yanlış beyan vermek suyu bulandırmak, haksız ve hukuksuz olarak sağladığı menfaatini kaybetmemeyi amaçlamaktadır. Kararın çarpıtılması filan yoktur, konu ile ilgili algı yapıldığı iddiası gerçek dışıdır. Boşuna dememişler kişi kendinden bilir işi. Ben algı oluşturmayı bilmem. Gerçek gün gibi ortadadır. Başkan kamuoyunu yanıltacağına, gerçeği kabullensin ve ruhsata aykırı binayı yıksın” diyerek açıklamasında bulundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.