Son gün 31 Temmuz

 

Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının yapılandırılma kararının Resmi Gazete’de yayınlandığını belirtti. Arık, son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2021 olduğunu belirtti.

 

YAPILANDIRMA İMKANI

Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile ilgili açıklamada bulundu. Arık, “Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının yapılandırılmasını da içeren 7316 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 13. maddesi ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan kredi borçları yapılandırılacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31.12.2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan kredi borçları yapılandırılacaktır” ifadelerini kullandı.

3 EŞİT TAKSİT

Başkan Arık, “Yapılandırmaya esas tutarın, defaten ödenmesi durumunda borcun tamamı veya taksitlendirilmesi halinde peşinata tekabül eden yüzde 30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksitte ödenecektir” diye belirtti. Açıklamasına devam eden Arık, “Karasu Z6824 sayılı kanun çerçevesinde daha önce borcunu yapılandıran veya yapılandırması devam eden çiftçiler geçici madde 3 hükmünden faydalanamayacaklardır. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen çiftçiler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ortak oldukları Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurmaları gerekmektedir” dedi.