Sakarya

Sağlıklı yaşanabilir kentler

 

TMMOB Mimarlar Odası Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Günü nedeniyle basın bildirisi yayınladı. Yayınlanan bildiride, sağlıklı yaşanabilir kentler için mimarlığın önemli olduğu belirtildi.

 

AY BOYU DEVAM EDECEK

Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Günü nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından basın bildirisi yayınlandı. Bildiride, “Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından Birleşmiş Milletler Habitat Günü ile paralel biçimde ilk kez 1985 yılında kutlanan Dünya Mimarlık Günü her yıl farklı bir tema kapsamında çeşitli etkinlikler ile mimarlığın, kentlerimizde ve yaşam alanlarımızdaki sorunların toplum gündemine getirilmesini, farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dünya Mimarlık Günü bu yıl, 3 Ekim 2022 tarihinde Esenlik için Mimarlık teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi 100’den fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak. Mimarlar Odası olarak bu çerçevede, tüm Birimlerimiz ve yetmiş bini aşkın meslektaşımız ile Dünya Mimarlık Günü ile başlayan hafta ve Ekim ayı boyunca Mimarlık Haftası Etkinlikleri gerçekleştireceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz” denildi.

 

SAĞLIKSIZ KENTLEŞME

Bildirinin devamında, “Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkının korunması, bilime ve şehircilik ilkelerine uygun planlama ve nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenen yaşam alanlarının oluşturulması; yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Tüm dünyada ve ülkemizde insanlığın, yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği, iklim değişikliği, çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır. Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar gibi nedenlerle yaşam alanları hızla yok olmakta, göç etmek zorunda kalanların sayısı hızla artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

 

TASARIM YILI

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının ardından UIA Genel Kurulu, 2022 yılını UIA sağlık için tasarım yılı olarak ilan etmiş ve tüm üye ülkeleri, mimarları ve meslek ortamını yapılı çevre üretiminde toplum sağlığını öncelik kabul etmeye, kamu yararını gözeten tasarım anlayışından yararlanmaya çağırmıştır” sözlerinin yer aldığı bildiride, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık ve afetlerin giderek arttığı, ekonomik krizle birlikte toplumsal ve siyasal kriz koşullarının ağırlaştığı süreçlerin etkileri en fazla, yoğun yapılaşma ve rant amacıyla planlanan yapılaşmaya öncelik verilen büyük kentlerimizde görülmüştür. Yoğun yapılaşma koşulları alınması gereken önlemlerin uygulanmasını neredeyse olanaksız hale getirmiş, tasarımdan uygulamaya her yönüyle sermaye ve tüketim odaklı politikaların bileşeni haline gelen planlama ve mimarlık uygulamalarının toplumun sağlığı konusunda önemli tehditler oluşturduğunu ortaya koymuştur” denildi.

 

NİTELİKLİ MİMARLIK

Bildiri, “Mimarlar Odası olarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi tüm yaşam alanlarımız ve toplumun esenliği için kullanmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz. Nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerine toplumun tüm kesimlerinin erişimin sağlandığı; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda esenlik ve toplumsal refahın temin edildiği bir gelecek dileğiyle meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz” açıklamasıyla sona erdi.