Presbiyopi tanısı nasıl konur?

 

Presbiyopi teşhisi genellikle kısa bir göz muayenesinde konur. Hasta cisimleri 50 cm’den daha yakına getirdiğinde görmekte zorlanır.

Hekime başvurduğunda Snellen göz testinde tablodaki harfleri okumaya çalışır. Bu test önceden belirlenmiş uzaklıktadır ve hekim tarafından yapıldığı için tanı koymak için yeterlidir.

Eğer başka bir ışığı kırma probleminden kaynaklı olarak yeterli sonuç vermezse, doktor retinoskopi işlemini isteyebilir. Bu hekimin hastanın durumuna göre vereceği bir karardır ancak genelde basit bir tarama testiyle teşhis konulur.

PRESBİYOPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yaşa bağlı yakını göremeyen kişiler için bilinen en yaygın tedavi yöntemi presbiyopi gözlüğü, halk arasındaki adıyla “okuma gözlüğü”, kullanmaktır. Göz merceğinin yapamadığı odaklama ve ışığı, retina üzerinde toplama işini göze gelmeden önce özel gözlük camlarının yapması sağlanır. Bu görme kusuru belli bir yaş üzerindeki bireylerde görüldüğü için kişilerin gözlüğe adapte olmaları daha kolaydır.

Ancak bazı kişilerin gözlük kullanmayı tercih etmemesi sonucu başka tedavi yöntemleri üzerine düşünülmüştür. Uzun zamandır başka problemler için  kullanılan kontakt lensler gözlük kullanamayan kişiler için bir alternatiftir. Gözlük kullanımı kontakt lensin kullanımından kaynaklı oluşabilecek riskleri daha az taşırken, presbiyopi için kullanılan kontakt lensler gözlüğe kıyasla daha geniş bir görme açısı sağlar. Avantaj ve dezavantajlar kişinin durumuna göre doktor ile birlikte karar verilir.Her iki tedavide kişinin başka bir görme kusuru varsa bunların da tedavisini eğer mümkünse aynı gözlük veya lensle birleştirerek hastanın günlük hayatı daha konforlu hale getirilebilir.

Bir başka tedavi yöntemi olarak cerrahi tedavi de tercih edilebilir. Cerrahi tedaviler arasında farklı teknikler hala denenmektedir. Yaygın olanları arasında göz içi merceğe lazer tedavisi ve mercek cerrahisi uygulamaktır. Bazı hastalar yaşantıları gereği gözlük ve kontakt lens kullanımına sıcak bakmayabilirler veya bazı hastalar için uzun vadede gözlük ve kontakt lens kullanımı uygun olmayabilir. Cerrahi tedavi çoğunlukla bu durumlarda tercih edilir.


PRESBİYOPİ AMELİYATLARI NELERDİR?

Günümüzde presbiyopi, korneaya lazer uygulaması veya multifokal/trifokal veya akomodatif göz içi lens yerleştirmesiyle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.Lazerle korneanın çizilmesi olarak bilinen lazer cerrahi yöntemi, 40 yaş üstü, gözlük kullanmak istemeyen, miyop, hipermetrop ve asigmatı olan hastalarda uygun bir yöntemdir. Damla anestezi ile işlem gerçekleştirilir ve hasta hemen sosyal hayatına geri döner. Eşlik eden kırma kusurları da aynı seansta düzeltilebilir.

 

PRESBİYOPİNİN İLERLEMEMESİ VE ERKEN TANI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Yapılan araştırmalar ve verilere dayanarak, Amerikan Oftalmoloji Akademisi’ne göre 40 yaşını geçmiş tüm sağlıklı bireylerin mutlaka alanında uzman hekimlerce göz muayenesine tabi tutulmaları gerekir. Yaşa göre sınırlandırmak gerekirse 40-55 yaş arasında, hastalığı veya belirtisi olmayan her hasta için 2-4 yılda 1 kez, 55-65 yaş arası kişiler için muayene sıklığı 1-3 yılda 1 kez olacak şekilde düzenlenmelidir. 65 yaşının üstünde olan her kişi için mümkünse yılda 1 kez göz muayenesi yaptırılması önerilir. Gereken önlemler alındığında presbiyopi korkulacak bir durum yaratmayan fizyolojik bir sorundur. Herkesin yaş ile birlikte eşit derecede risk altında olduğu hatırlanmalıdır.

Ailesinde göz problemi olmayan ve herhangi bir görme problemi yaşamayan kişi ile halihazırda görme problemi yaşayan kişi aynı yaştalarsa eşit riskte değerlendirilir. Tedavisi basit bir şekilde uygulanan ve hayat kalitesini olumsuz etkilemeyen presbiyopi için kişinin üstüne düşen sorumluluk sadece belirli zamanlarda göz taraması yaptırmasıdır. Yaşlanma süresinde en çok etkilenen organlardan biri olan göz hiçbir belirti vermeden seyredebilen bu gibi hastalıkların risklerini taşıyan önemli bir duyu organıdır. Rutin kontrollerin atlanmaması önemlidir.