PH değeri önemli

 

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındık bahçelerinde kimyasal gübre kullanımından önce toprak pH’ı ve toprak organik maddesinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Ersoy, “Fındık bahçelerinde pH değerinin 6-7 arasında olması, idealinin de 6,2 olması gerekmekte” diye konuştu.

 

KİMYASAL GÜBRE

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındık bahçelerinde kimyasal gübre kullanımından önce toprak pH’ı ve toprak organik maddesinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, “Bölgemiz fındık bahçe topraklarının geneli asit karakterli olduğu için kireçleme işlemi yapılması gerekliliğinden bahsetmiştik. Kimyasal gübre uygulamadan önce bahçe topraklarının organik madde yönünden içeriklerinin bilinmesi gerekir. Topraklardaki organik madde içeriği 4 civarı olması gerekirken, fındık bölgesi topraklarının yüzde 60-70’nin organik maddesi çok az (0,0-1,0) ve az (1,1-2,0) seviyelerindedir. Bu nedenle topraklarımıza gübre verilmeden önce bol organik madde verilmelidir. Organik madde kaynakları arasında başta çiftlik gübresi ve leonardit olmak üzere yeşil gübre, kompost gelmektedir” diye konuştu.

 

1 YIL BEKLETİLMELİ

İyi hazırlanmış, yanmış çiftlik gübresi 3 yılda bir dekara 2-4 ton hesabıyla verilmeli ve toprağa karıştırılmalıdır” diyen Mühendis Ersoy,  “Fındık bahçelerine toprak tahlil sonuçlarına göre ihtiyaç duyulup da verilmesi gereken organik madde ya yanmış ahır gübresinden temin edilmeli veya topraktaki organik maddeyi artırıcı uygulamalara yer verilmelidir. Organik madde kaynağı olarak ahır gübresi kullanılacak ise 8 ay ve 1 yıl arasında bekletilerek kullanılmalıdır. Burada gübrenin bekleme koşulları da önemlidir. Çiftlik gübresi altı beton zemin üzerinde yığın yapılarak üzerine 1 torba kireç ve 10 kilo üre gübresi de katılabilir. Üzeri kapatılarak bekletilmelidir. Bu şekilde içindeki yabancı ot tohumları ve bitki zararlılarının yumurtaları yüksek sıcaklıkta zarar görerek canlılığını yitirecektir” dedi.

 

ÜSTÜ AÇIK BEKLETİLMEMELİ

Ersoy, “Yığın içerisinin 50, 60 derece sıcaklığı bularak fermante olması sağlanmış olur. Üstü açık bir şekilde bekletilen gübre tam olarak mayalanamaz ve içerisindeki yabancı maddeler kaybolmaz. Çiftçilerimizden ‘ben artık hayvan gübresi kullanmayacağım bahçede böcek yaptı’ gibi söylemler duyuyoruz. Bu tamamen bilinçsizce bekletilen hatta hiç beklemeden kullanılan çiftlik gübrelerinin sonucunda gerçekleşmektedir. Çiftlik gübresi içeriğine hayvanın cinsi, yaşı, beslenme şekli dahi etki etmektedir. Bekletilmeden taze kullanılan hayvan gübresinin toprağa hiçbir faydası olmayacağı gibi gereksiz yabancı ot artışı sağlayarak tırpan maliyetini artıracaktır. Çiftlik gübresinin uygulanmasında en uygun dönem Sonbahar aylarıdır. Organik madde kaynakları arasında kanatlı hayvanlarında gübresi kullanılmaktadır. İlçemizde tavuk gübresi ilk sırada gelmektedir” ifadelerini kullandı.

 

LEONARDİT’İN ÖNEMİ BÜYÜK

Ersoy, “Tavuk gübresini her ne kadar besin madde içeriği yönünden zengin olsa da asit karakterli bir gübre olması nedeniyle fındık bahçelerine tavsiye edilmemektedir. Fındık bahçelerimiz genel anlamda asitli olduğu için tavuk gübresi uygulaması yapılacak ise mutlaka beraberinde kireç uygulaması yapılmalıdır. Bir başka organik madde kaynağı da Leonardit’tir. Toprağa organik madde sağlamanın yanı sıra bitkiye ve toprağa başka yararları da vardır. Leonardit biyolojik çözücü ve biyolojik alıcıdırlar. Bu nedenle gübrelerle verildiğinde gübrelerdeki besin maddelerinin daha etkili olmasını sağlarlar ve toprakta bulunan ve bitkiler tarafından alınamayan besin maddelerini çözerek bitkilerin almasını sağlarlar. Toprağın pH’ını düzeltirler. Fındıkta kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırırlar. Köklerin daha uzun büyümesine ve kılcal köklerin sayısının çok artmasına neden olurlar” şeklinde konuştu.

 

RANDIMANI ARTTIRIR

Ersoy, “Ağırlığının 20 katına kadar su tutarlar. Fındıkta kabuk kalınlığına mani olurlar dolayısıyla randımanı artırırlar. Organik gübreler, tarımsal üretimde yetiştirilen bitkilere besin maddesi sağlamalarının yanında toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılan ve çeşitli tarımsal faaliyetler sonucu oluşan organik kökenli tarımsal atıklarla, doğal kökenli organik maddelerin büyük ölçüde değişikliğe uğratılmadan elde edilmesiyle ortaya çıkan bir materyaldir. Topraklara besin maddesi sağlamadan çok toprağın organik maddesini arttırıcı bir materyal olarak kullanılırlar. Toprak organik maddesinin zenginleştirilmesi, toprak verimliliğinin arttırılmasını sağlamaktadır. Organik gübrelerle toprağa ihtiva ettiği organik maddenin kaynağına bağlı olarak değişik oranlarda azot, fosfor, potasyum ve diğer besin maddeleri ilave edilmektedir” dedi.

 

MİKROBİYOLOJİK FAALİYETLER HIZLANMAKTA

Ersoy, “Bu özellikleri dışında organik gübreler toprak yapısı ve organik madde miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Organik gübreler içerdikleri besin elementleri ile bitki beslenmesine katkı da bulunurken diğer yandan da toprağın biyolojik yapısının düzelmesine yardımcı olurlar. Bu gübreler toprakta mikrobiyolojik faaliyetleri hızlandırmakta, toprak yapısını iyileştirmekte, toprağın havalanma ve su tutma kapasitesini yükseltmektedir. Toprağa besin maddesi sağlarken aynı zamanda toprakta bulunan bitki besin maddelerinin yarayışlılığını da arttırmaktadır. Organik gübreler toprağın kolay tava gelmesini sağlar. Toprağın havalanmasına katkıda bulunur. Organik gübrelerin uygulandığı topraklar daha fazla ısı emmelerinden dolayı bitki gelişmesi için daha uygundur” diye konuştu.

 

PH’INI OLUMLU ETKİLER

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Ahır gübreleri hafif alkali tepkimeye sahip olmaları nedeniyle toprağın pH’ını olumlu etkiler” ifadelerini kullandı. Ahır Gübresi Toprağa fazla miktarda mikroorganizma verir. Fındık Bahçelerinde Kireçlemeye devam edilebilir. Fındıkta kök yüzeyinden dal kesimleri yapılabilir. Dal ve dalcık budaması için yaprak dökümü beklenilmelidir. Fındık bahçesinden toprak tahlili için numune alınmaya devam edilebilir. Fındık Kök Çürüklüğü Hastalığı ile mücadeleye devam edilebilir” ifadelerini kullandı.