Karasu

Mayıs ayında son hafta

Mayıs ayında son hafta

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındıkta mayıs dördüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ersoy, “Fındığın kültürel bakım işlemlerinden olan filiz (kök sürgünü, ışkın) alma işlemi mayıs ayının son haftası bitirilmelidir” dedi.

Dal sayısı artar

Fındıkta mayıs dördüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Fındığın kültürel bakım işlemlerinden olan filiz (kök sürgünü, ışkın) alma işlemi mayıs ayının son haftası bitirilmelidir. Filiz alma işlemine her yıl fındık hasadından sonra başlanmalı ve haziran başında son verilmelidir. Dal yenilemesi yapmak amacıyla, ocakta saklanmıyorsa filizleri bahçeden çıkarmalıyız. Dip sürgün temizliği yapılmadığında ocaktaki dal sayısı artar. Diğer fındık dallarının su ve besin maddesine ortak olarak verim düşüklüğüne neden olurlar. Ocakta gereksiz dal fazlalığı yaparak ocağın sıklaşmasına neden olarak, hava almasına engel olurlar” şeklinde konuştu.

Verim düşüklüğüne neden olur

Ersoy, “Sonuç olarak da ocakta bırakılan gereksiz filizler verim düşüklüğüne neden olurlar. Genel de üreticilerimiz filiz alma işlemini hasada yakın zamanda ağustos ayında yapmaktadır. Fındık yetiştiriciliğinde sulama yaygın olmadığı için havanın en sıcak olduğu ağustos ayında filizler toprağa gölge yapmakta ve ocaktaki diğer dalları uç kurumalarına karşı korumaktadır. Özetle mayıs ayından sonra ocaklarda alınan filizler sıcaklık artışının fazla olmasından kaynaklı, özellikle güneye bakan bahçelerde uç kurumalarına neden olmaktadır.  Fındık bahçesi yabancı ot temizliğine başlanılabilir. Fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu, fındık kahverengi ve yeşil kokarcası zararlılarına karşı kimyasal mücadeleye yapılabilir” dedi.

İlaçlı mücadele yapılabilir

Fındık kurdu beslenmek ve yumurta koymak ve delikli meyve zararı oluşturarak meyvenin pazar değerini düşürdüğünü ifade eden Ersoy, “İlçemiz fındık bahçelerinde yapılan kontrollerinde hemen hemen tüm mahalledeki bahçelerde fındık kahverengi ve yeşil kokarcası erginine rastlanmıştır. Fındık kurdu ve kahverengi kokarcasına karşı aynı dönemde ilaçlı mücadele yapılabilir. Fındıkta ekonomik zarar eşiğinin üzerinde zarar yapan fındık kahverengi ve yeşil kokarcası zararlısına karşı bu dönemde ayrı mücadele yapmaya gerek yoktur. Ancak fındık kurduna karşı kimyasal mücadele yapılmayacak ise mutlaka kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.