Gündem

Kibar’dan sürdürülebilirlik hamlesi

Kibar’dan sürdürülebilirlik hamlesi

Kibar Topluluğu olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için yalnızca kendi uygulamalarıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Kibar Topluluğu iş ortaklarının faaliyetlerini de esas alan bir sorumlulukla hareket ettiklerini belirtti.

Paydaşlara davet
Kibar Topluluğu, 2023 yılında başlatılan K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programının başarılı bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Sürdürülebilirlik gündemleri kapsamında, uluslararası düzeydeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının yayınlanması gibi önemli adımlar atılmakta olduğunu belirten Kibar Topluluğu, bu gelişmelerin öngörüsüyle değer zincirlerini bu değişimlere hazırlamak adına paydaşlarıyla programı yürütmeye başladı. Topluluktan yapılan açıklamada, K-STAR Programı’nın iş sonuçlarını etkilemenin ötesinde paydaşları ile birlikte küresel sürdürülebilirlik çabalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.
Anketin önemi
Programın sadece iş sonuçlarını değil aynı zamanda Topluluk ve iş ortaklarının global sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacağını ifade edilen açıklamada, paydaşların anketlere katılımının büyük önemi olduğu, anket sonuçlarından elde edilen karneler ve takip edilen aksiyonları program aşamalarında ilgili puanların ve belirlenen dönemlerde aksiyonların tamamlanma oranlarının Kibar Topluluğu Tedarikçi Performans Değerlendirmesinde de önemli bir hedef kriter olarak değerlendirileceği ve gelecekteki iş birliklerinde bu kriterlerin önemli bir rol oynayacağı belirtildi.