Karasu

Yeni bahçe tesisi yapılabilir

Yeni bahçe tesisi yapılabilir

Fındıkta aralık ayı üçüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Yeni bahçe tesisi yapılabilir” şeklinde konuştu.

Arazi hazır olmalı

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındıkta aralık ayı üçüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ersoy, “Yeni Bahçe tesisi yapılabilir. Fındık Bahçesi Kurulurken Yapılması gereken işlemlerin birincisi arazinin hazır hale getirilmesi ve ikincisi toprağın hazırlanmasıydı. Bu iki işlem yapıldıktan sonra dikim çukurları açılarak, fındık fidanları Ekim ayından itibaren, ilkbaharda bitkilere su yürüyünceye kadar geçen zaman içinde dikilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Mesafeler belirlenmeli

Açıklamasına devam eden Mühendis Ersoy, “Dikim çukurlarının açılmasından önce ocaklara sıra üstü ve sıra arası verilmesi gereken mesafelerin belirlenmesi gerekir. Dikim aralıklarının tespitinde; söz konusu araziye fındık dikildiğinde dalların büyümeleri ve gelişmeleri halinde dalların ve bu dalların oluşturduğu ocakların kaplayacağı alan iyi bilinirse ocaklar arasındaki mesafelerde o derece iyi belirlenir. Uygun aralıklarla dikilmiş, güneşlemesi ve havalanması iyi dallar bol sürgün ve çok ürün verirler” şeklinde konuştu.

Her yıl kullanılabilir

Mühendis Serap Vildan Ersoy, “Toprak tahlili sonucuna göre fındığın ihtiyacı miktarında fosforlu ve potasyumlu gübre kullanımına devam edilebilir. Potasyumlu gübre, Kasım – Şubat ayları arasındaki dönemde fındığın 3 yıllık ihtiyacı kadar miktar toplamı 3 yılda bir kullanılabileceği gibi fındık yetiştirilen toprakların yarısından fazlasının potasyum kapsamlarının noksan ve düşük seviyelerde olması ve potasyum dozunun fındığın bir yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanması ile her yıl da kullanılabilir” diye konuştu.

Dayanımı arttırır

Potasyum da fosfor gibi toprakta tutulan bir besin maddesi olduğunu belirten Yüksek Mühendis Ersoy, “Toprakta tutulmasına, toprağın asitliği, organik madde miktarı gibi faktörler etki yapmaktadır. Bu nedenle potasyumlu gübrelerinde fosforlu gübrelerde olduğu gibi çukurlara verilmesi mecburiyeti vardır. Fosforlu gübre kullanılacaksa çukurlar açılacak demektir. Bu çukurlara fosforlu gübre ile birlikte ihtiyaç duyulan potasyumlu gübrelerde verilir. Potasyumlu; Bitkilerin dış koşullara dayanımını artırır” dedi.

Depolama ömrü kısalır

Ersoy, “Potasyum Eksikliği; Bitkilerde kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanım önemli ölçüde azalır. Meyvelerde kalite bozuklukları meydana gelir. Depolama ömrü kısalır. Potasyumlu gübre olarak fındıkta daha çok kompoze gübreler kullanılmaktadır. Bunun nedeni potasyum nitrat gübresinin ekonomik yönden maliyetli oluşundan kaynaklanmaktadır. Fındık bahçelerinde kireçlemeye devam edilebilir. Fındıkta kök yüzeyinden dal kesimleri, Dal ve dalcık budaması yapılabilir. Fındık bahçesinden toprak tahlili için numune alınmaya devam edilebilir. Fındık Kök Çürüklüğü Hastalığı ile mücadeleye devam edilebilir. Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilebilir” ifadelerini kullandı.