Köşe Yazıları

Ramazan mektebinin öğrettikleri

 

Bundan bir ay önce hep birlikte Ramazan mektebine kayıt yaptırdık. Bir ay boyunca bu okulda hep birlikte çok güzel bir eğitim aldık. Bu mektebin huzur ve bereket dolu sahurlarını, bizleri yücelten sevinç dolu iftarlarını doyasıya yaşadık. Sadece bedenlerimizi değil, gönüllerimizi rahatlatan teravihlere her akşam ayrı bir heyecanla koştuk. Ramazan boyunca Kerim kitabımızla yeniden buluştuk. Mukabelemizle Kur’an aşkımızı ve şuurumuzu pekiştirdik. Fıtır sadakamızla, zekat ve infakımızla kazancımızı, zihnimizi, kalbimizi, dilimizi arındırdık. İbadetlerimizle, hayır ve hasenatımızla Rabbimize yakınlaşmaya çalıştık. Ramazan mektebinde bir irade eğitiminden geçtik. Bu mektep, kötü alışkanlıkları terk edip güzel hasletler kazanmak için bir fırsat sundu bizlere. Ramazan mektebi, bir korunak oldu hepimize. Kavgalara, çirkinliklere, kötü sözlere,  günah ve isyanlara karşı iç alemimizi kapattık. Bu tür olumsuzluklara karşı sadece midemize değil aynı zamanda dilimize, elimize, gönlümüze bütün uzuvlarımıza iftarı olmayan bir oruç tutturduk. Dilimizin iftarı güzel sözlerimiz, gönlümüzün iftarı, güzel duygularımız oldu. Aklımızın iftarı, insanlığa huzur verecek bilgi ve düşünceler üretmek oldu. Elimizin iftarı hayırlı işlerimiz oldu. Gözümüzün iftarı, güzelliklere bakarak Yüce Rabbimizin kudret ve kuvvetini tefekkür etmek oldu. Bütün bu güzelliklerle bizleri süsleyen Ramazan mektebi, nihayet bayramı bize takdim etti. Bir aylık eğitimin sonunda Rabbimizin bize olan bu büyük lütuf ve ikramına mazhar olduk. Şimdi sevinç zamanı; neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı. Gelin, Ramazan’ın bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım. Gelin, bütün hayatımızı Ramazan kılalım. Gelin bütün hayatımızı şerlere, haramlara, gayrı-ı meşru istek ve arzulara oruç kılalım. Gelin, on bir ay yolunu gözlediğimiz, özlediğimiz Ramazan da bizi özlesin. Bu bereketli misafir, tüm cömertliğiyle bir an önce yine gelsin, kapımızı çalsın, gönüllerimizi tekrar kuşatsın…

 

RAMAZAN BAYRAMI

Bizleri bir Ramazan Bayramı’na daha eriştiren Rabbimize nihayetsiz hamd-ü senalar olsun! Bayramları neşe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun! Bayram, bir ay boyunca süren açlık ve susuzluğun sona ermesinin sevinci değil, bilakis bir ay boyunca devam eden sürekli ibadet halinin Allah’ın rızasına uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sevinci, huzuru, güzelliğidir. Peygamber öğüdüne uyarak evde, işte, sokakta her türlü olumsuzluğa rağmen ‘ben oruçluyum’ şuurunu hissettiğimiz, sadece midemizle değil, bütün azalarımızla kulluk yaparak bayram sevincine ulaştığımız için Allah’a hamdü senalar olsun. Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Ve “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” İlahi emirlerine uyarak tefrikaya düşenlerden, Müslümanlara bilenenlerden olmadığımız, aksine sımsıkı kenetlenip kardeş olma bahtiyarlığa erdiğimiz için Rabbimize şükürler olsun. Rahmet Peygamberimizin, “Müminler, bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin ederler.” Mesajına uygun bir hayat sürmektir. Nebevi uyarısına gönlümüzü açarak aynı safta omuz omuza durduğumuz kardeşimize kinle, nefretle bakmadığımız, dilimizle yaralamadığımız, silah doğrultmadığımız bilakis elimizle, dilimizle güven verdiğimiz için Vedud olan Rabbimize şükürler olsun. Bayram, bayram diyoruz! Sevinci, heyecanı, acısı, tatlısıyla gönül bayramlarının ne olduğunu şöyle bir gözden geçirelim; Bayram; Allah’a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesidir. Bayram; Allah’a gerçek manada kul olmanın verdiği samimiyettir. Bayram; Resulullah (s.a.v.)’ı sevmek kadar, onun düşündüğü gibi düşünmek ve onun yaşadığı gibi yaşayabilmektir. Bayram; Kur’an’a sahip çıkmak ve hayatı onun kurallarına göre düzenlemek ve yaşadığı her ortamda Kur’an’ın havasını teneffüs edebilmektir. Bayram; Müslümanların acı ve baskılarının bitip; yüzlerinin gülebileceği zamandır. Bayram; imanla yaşamak, imanla ölmek ve Rabbinin huzuruna imanla çıkabilmektir. Bayram; Allah için sevmek, Allah için sevilmek ve Allah için sevinmektir. Cenab-ı Mevla’mız bu dilek ve temennilerimizdeki bayramları gösterecektir inşallah. Farklı coğrafyalardan, farklı dillerden, farklı ırklardan, farklı yaşlardan ve farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu bayramda aynı sevinç etrafında halkalanması, merhamet kuraklığı çeken insanlığın merhameti yeniden kuşanması için büyük bir umuttur. Bu bayram, başkalarını aç bırakarak doyanlara, diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karşı Hakk’ın yanında yer almanın bayramıdır. Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların bayramıdır.. Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye başlayan o Kutlu Söz’ün hakkını verenlerin, Kitabın tarafını tutanların, Kur’an’ın yanında yer alanların bayramıdır. Bu bayram, yeryüzünde acı ve açlık üretenlerin yanında olmayanların; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafında duranların bayramıdır. Bu bayram, insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olanların bayramıdır. Gelin bugün, aynı iftar sofrasında sevindiğimiz gibi, aynı kıblede buluştuğumuz gibi, aynı Peygambere ümmet olduğumuz gibi, aynı Kitab’a inandığımız gibi kardeş olalım. Gelin, bayramı, insanlık adına yaşayalım. Herkesin kardeşçe yaşadığı muhteşem bir medeniyetin mirasçıları olarak evvela ülkemizi gül gülistan edelim. Aynı sofrada sevindiğimiz, aynı kıblede buluştuğumuz, aynı Peygambere ümmet olduğumuz, aynı Kitab’a inandığımız bilinciyle kardeş olalım. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim, ayağımıza dolanan bütün tuzakları bozalım. Tüm dünyaya insanların hor görülmediği, kadınların ezilmediği, çocukların üzülmediği bir güzel medeniyet örneği olmaya devam edelim. Öylesine kuvvetli bağlansın ki gönüllerimiz, her anımız bayram olsun. Bu birlikteliğimiz, muhabbetimiz, kardeşliğimiz cennet bahçelerine uzansın. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, gönül coğrafyamızın, yurt dışındaki millet varlığımızın ve İslam âleminin mübarek Ramazan bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum.