Karasu

Meclis yarın toplanıyor

 

Karasu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 4 Ekim Salı günü (Yarın) saat 14:00’de gerçekleşecek. Eylül ayı olağan meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve onaylanmasının ardından yapılacak olan Ekim ayı meclis gündeminde 10 madde yer alacak.

 

 

 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 2022 yılı bütçesinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle ek ödenek ihtiyaçları doğmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesine göre bütçe tertiplerine 45.000.000.00 TL ek ödenek verilmesi talebinin 15.09.2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda 27/09/2022 tarih ve E26504 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 24. maddesi 2023 Mali Yılı Bütçesinin 15.09.2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26513 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. 62. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 15.09.2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26507 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun, 18. maddesinin (f) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre, Belediyemiz 2023 yılı Gelir Tarifesinin 15.09.2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26508 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41. maddesi ve yine ayn kanunun 61. maddesi uyarınca 2023 Mali Yılı Performans Raporunun 15.09.2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26509 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan, Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan, Kurudere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin 26.09.2022 Tarihli İmar Komisyonu Kararı doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26502 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Yuvalıdere, Tepetarla ve Limandere Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığının giderilmesi talebinin 26.09.2022 tarihli İmar Komisyonu Karan doğrultusunda 27.09.2022 tarih ve E26515 sayılı yaza ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarih ve 7/364 sayılı kararı ile onaylanan, Limandere Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin 27.09.2022 tarih ve E26505 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Okçu mevkii 1628 nolu parselin

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin 27.09.2022 tarih ve E26511 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası; “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir” hükmü gereğince belediyemizde 2022 yılında; Şehir Plancısı unvanında sözleşmeli personel çalıştırılacaktır.

Belediye Meclisimiz tarafından Şehir Plancısı: kadrosu için aylık net ücretin 8501,40 TL olarak belirlenebilmesi talebinin 27.09.2022 tarih ve E26517 sayılı yazı ile görüşülmesi.