Köşe Yazıları

İşitme kaybı

 

İşitme kaybı her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yaşlılarda bu risk daha fazla görülebilir. İşitme kaybında erkekler, kadınlardan daha fazla etkilenir. 65 ila 74 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 10’undan fazlasının farklı derecelerde işitme kaybı yaşadığı tahmin edilmektedir.

Nedenleri

İşitme kaybı doğumsal olarak gelişebileceği gibi bazı faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.

İlaç kullanımı

Kanser tedavisi gören hastalarda kullanılan kimi kemoterapi ilaçları ve idrar söktürücü (dirüetikler) olarak tanımlanabilecek bazı ilaçlar işitme kaybına yol açabiliyor.

Bası: Tümörler veya kafa içinde basınca yol açan hastalıklarda işitme kaybına sebep olabiliyor.

Yaş: Yaşla birlikte duyuda kayıplar yaşanabiliyor. Özellikle 40 yaş sonrası kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak ve sinirleri etkileyen hastalıklar gözlemlenebiliyor.

Enfeksiyonlar veya metabolik hastalıklar: Şeker veya endokrin hastalıkları gibi enfeksiyonel hastalıklar da işitme kaybında önemli bir rol oynayabiliyor.

Yüksek ses: Özellikle yüksek sesli yerlerde çalışan kişileri tehdit eden yüksek ses, 95 desibel ve üstü ani işitme kayıplarına neden olabiliyor. Bunların yanı sıra, aşağıda sayılanlar da işitme kaybına neden olabilecek durumlar arasında sayılabiliyor:

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar: Orta kulakta kronik olarak sıvı birikmesi, kafa yaralanmaları, anormal kemik büyümesi, inme, genetik çekim, meniere hastalığı

Belirtiler

İşitme kaybı aşamalı olarak ya da aniden gelişebilir. Çoğu zaman herhangi bir belirti vermezken, bazı hastalarda ise kademe kademe işitsel kayıplar yaşanabilir. Her zaman çok fazla belirti vermeyen işitme kayıpları tedavi edilmezse kişi duyma yetisini kaybedebilir. İşitme kayıpları bazı durumlarda aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

-İnsanlara sıklıkla cümlelerini tekrarlamalarını söylüyorsanız

-Kalabalık ortamlarda sesleri ayırt edemiyorsanız

-Televizyon izlerken veya müzik dinlerken sesin yüksekliğini fark etmiyor ve çevreniz tarafından uyarılıyorsanız

-Sohbetleri takip etmekte zorluk çekiyorsanız işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirtilerin devam etmesi ve tekrarlaması durumunda bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı ile görüşmelisiniz.

Tanı yöntemleri

Hastada öncelikle enfeksiyon olup olmadığı araştırılıyor. Hastada enfeksiyondan şüpheleniliyorsa sübjektif ve objektif denilen iki aşamalı işitme testi yapılıyor. Testler sonucunda iç kulaktaki sinirsel hasar, işitme kaybı, işitme derecesi ve hangi kulakta olduğuna dair bilgiler saptanıyor. Ayrıca hastanın öyküsü ve test sonuçlarına göre hekim, ameliyat ve işitme cihazı kullanmasına karar verebilir.

 

Tedavi yöntemleri

Birçok işitme kaybı türü tersine çevrilemezken, çoğu aşağıdakileri içeren bir veya daha fazla tedavi seçeneğiyle düzeltilebilir.

İşitme cihazları

Doğru işitme cihazı sözel ve işitsel iletişimi yeniden kurup geliştirmeye yardımcı olabilir.

Timpanostomi tüpleri

Basınç dengeleme tüpleri, kronik orta kulak sıvısını tahliye etmeye yardımcı olur.

Otoskleroz: Eğer sorunun orta kulakta bulunan çekiç-örs-üzengi kemiklerinden kaynaklandığı tespit edilirse, bunlar işlevsel bir protez kemiği ile değiştirilebilir.

Koklear implant

İşitme cihazlarının yardımcı olmadığı kimi hastalarda sesi dış ortamdan alarak doğrudan işitme sinirine aktaran cihazlardır.

Yardımcı dinleme cihazları

Yardımcı dinleme cihazları arasında telefon amplifikatörleri, kişisel FM sistemleri ve TV dinleme cihazları bulunabilir.

Konuşma-okuma eğitimi

Konuşma-okumada (dudak-okuma olarak da bilinir) biçimsel talimat, konuşma anlayışınızı arttırmak için ağız hareketlerini anlamanıza yardımcı olabilir.

İlaçlar

Altta yatan Meniere gibi bir takım hastalıklar tespit edildiği takdirde, bunların tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılabilir.