Kocaali

ACAR’DAN MUVAFFAKAT ÇAĞRISI

ACAR’DAN MUVAFFAKAT ÇAĞRISI

Kocaali Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi biri ilave toplam altı madde ve yedi madde ile toplam 13 maddeli iki oturum haline gerçekleşti. 2023 yılı bütçesine 50 Milyon TL.’lik ek bütçe onaylandı. İlk oturumda gündem dışı konuşan Belediye Başkanı Ahmet Acar sel ve su baskınlarına ilişkin konuştu. Acar, DSİ’nin çalışma yapacağı alanlarda mülkü bulunan vatandaşlara muvaffakat vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

13 madde

Kocaali Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi Belediye Başkanı Ahmet Acar’ın başkanlığında biri ilave altı madde ve ikinci oturum da yedi madde ile toplam 13 madde olarak iki oturum halinde gerçekleşti. Birinci oturumda İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine gündeme alınan maddeler, ikinci oturumda ise ek bütçe ile ilgili maddeler görüşüldü. Kocaali Belediyesi’nin 120 Milyon TL. olarak bağlanan 2023 yılı bütçesi maliyet artışları ve maaş artışları nedeniyle 50 Milyon TL.’lik ek bütçe ile 170 Milyon TL.’ye çıkarıldı. Birinci oturumdaki 6 madde oy birliği ile kabul ve sevk edilirken, ek bütçe ile ilgili maddeler ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Muvaffakat lazım

Toplantıda gündem dışı konuşan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, son dönemde bölgeye düşen şiddetli yağışlar ve sık sık meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin konuştu. Daha önce sel ve su baskınları yaşanan bölgelerde, belediye ve DSİ eli ile yapılan çalışmalardan sona büyük oranda rahatlama olduğunu belirten başkan Acar, son yağışlarda merkezde ve merkeze yakın mahallelerde su taşkınlarından dolayı zarar meydana geldiğini belirtti. İlçedeki dere ıslah, genişletme ve taşkın koruma çalışmaları konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Acar, bu çalışmaların vatandaş muvaffakat vermesi halinde tamamlanabileceğini söyledi. Karşı Mahalle – Yeni Mahalle ve Yayla – Alandere Mahalleleri arasında vatandaş rıza olmadığı için çalışma yapılamayan alanlar olduğunu söyledi. Acar “Karşı Mahalle Yeni, Mahalle arasında vatandaş muvaffakat verdiği işlerin tamamı yapıldı ama yine de vatandaşın tamamı muvaffakat vermediği için DSİ’nin giremediği 400 metrelik bir mesafe var. Oranın da taşkın koruma çalışması yapılacak. Alandere tarafında bir kısım çalışma yapıldı. Hızar Mahalle’de Alandere’nin sahil kesiminde yapıldı ama arada, kısmen Alandere kısmen Hızar Mahalle ama genellikle Yayla’nın tamamında hiçbir çalışma yapılamadı. Çünkü vatandaş muvaffakat vermek konusunda pek hevesli ve niyetli değil. Olmayınca DSİ giremiyor. Yani orası için ayrılan kaynak yapılan ihale gönderilen ödenek bu sefer o işi için başka yerlere harcanıyor” dedi. Sel baskını sırasında vatandaşlardan gelen talepleri dinlediğini belirten Başkan Acar vatandaşlara çağrıda bulundu. Dere ıslah genişletme ve taşkın koruma çalışmaları hususunda muvaffakat vermeyen vatandaşların veren arazi ve mülk sahiplerine zarar verdiğini belirten Acar “Kocaali’de DSİ’nin aldığı önlemler büyük ölçüde faydalı oluyor. Ama ilçenin tamamında bunu sağlamak için herkesin yapacağı iş var. Hep birlikte el birliği ile belediyemize, muhtarımıza, DSİ’ye yardımcı olalım ki komşularımız mahallelerimiz zarar görmesin” dedi. İkinci oturumda ek bütçede yer alan bazı arazi devir ve satışları konusunda konuşan Başkan Ahmet Acar “Belediye hizmetlerinin sıkıntıya girmeden devam etmesi ve yapılan yatırımların bitirilebilmesi için bu adımları atmak durumundayız” dedi.

Oy birliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Yalı, Yayla, Alandere, Kadıköy ve Caferiye Mahalleleri sınırları içerisinde alüvyon (kum) zeminlerde yapılaşma yapılmadan önce, sıvılaşma potansiyeline karşı iyileştirme yöntemlerinden (derin karıştırma yöntemi (dsm), enjeksiyon, donatısız kazık, fore kazık vb.) uygulanması konusuna ilişkin 30.05.2023 tarih ve e.2046 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu birinci madde oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Gülser Alpay’ın 07/06/2023 tarihli 2489 sayılı dilekçe ile Melen Mahallesi’nde bulunan seferler/6 sokak isminin; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18.inci maddesinin (n) bendinde “meydan, cadde. Sokak. Park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması. Birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek: beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince muhtar ali yılmaz sokak olarak değiştirilmesi talebine ilişkin 19.06.2023 tarih ve e.2366 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu ikinci madde oy birliği ile çevre komisyonuna sevk edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait, Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 479 ada, 6 parsel numaralı 281,45 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 19.06.2023 tarih ve e.2363 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu üçüncü madde oy birliği ile kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait, Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 490 ada, 13 parsel numaralı 294,00 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 19.06.2023 tarih ve e.2364 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu dördüncü madde oy birliği ile kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine belediye 2023 yılı bütçesi artan maliyetler ve maaş artışları nedeniyle yetersiz kaldığından ek bütçeye ihtiyaç duyulmuştur. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek bütçe yapılması teklifine ilişkin 19.06.2023 tarih ve e.2365 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu beşinci madde ve bu maddeyle ilgili ilave altıncı madde oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Birinci oturum sonlandırıldı. Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu ise 5 Temmuz Çarşamba günü yapıldı. Daha önce 120 Milyon TL. olarak bağlanan Kocaali Belediyesi 2023 yılı bütçesinin, fiyat ve maaş artışları nedeniyle yetersiz kalması ve 50 Milyon TL. ek bütçe yapılması hususunu içeren ilave madde komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.  Konuyla ilgili ilave toplam altı madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.