Karasu

Meclis yarın toplanıyor

 

Karasu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1 Kasım Salı günü (Yarın) saat 14:00’de gerçekleşecek. Ekim ayı olağan meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve onaylanmasının ardından yapılacak olan Kasım ayı meclis gündeminde 9 madde yer alacak.

 

 Kasım ayı olağan meclis gündeminde yer alacak maddeler

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, iş makineleri alımı için, İller Bankası A.Ş.’den teminat mektubu temin edilmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin 24.10.2022 tarih ve E27561 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, İller Bankası A.Ş.’den teminat mektubu karşılığı, 000.000,00-(Sekizmilyonlira)TL Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den nakit kredi kullanılması ve iş makineleri alımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin 24.10.2022 tarih ve E27562 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve E27712 sayılı ödenek aktarma yazısı ile 2022 mali yılında “Bilgisayar Yazılımları Alım İşi” için harcama kaleminde ödenek bulunmadığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden, “46541030-0451-5-065707 (Yol Yapım Giderleri) kaleminden ilgili harcama kalemine 500.000,00-TL ödenek aktarma talebinin10.2022 tarih ve E27732 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Karasu Belediye Meclisimizce 04.10.2022 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Karasu İlçesi, Limandere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 10.2022 tarihli İmar Komisyonu Kararı doğrultusunda, 24.10.2022 tarih ve E27657 sayılı ile yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 9/479 sayılı kararı ile onaylanan, Liman Bölgesi (Kentsel Tasarım Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin 10.2022 tarih ve E27660 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Kızılcık ve Kuzuluk Mahalleleri arasında sınır uyuşmazlığı mağduriyetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için, iki mahalle arasında orman ve yerleşik alan sınırının tekrar belirlenmesi talebinin 24.10.2022 tarih ve E27658 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Yukarı İncilli Mahallesi, 423 ada 9 numaralı parselde Sosyal-Kültürel Tesis Alanı (Kültür Evi) plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, 25.10.2022 tarih ve E27701 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Aşağı Aziziye Mahallesi, F25-D-20-B-2-D, F25-D-20-B-2-C ve F25-D-20-B-3-B paftalarında kalan alanda, bir kısmı tescil harici alana ait Uygulama İmar Planı tadilatı talebinin10.2022 tarih ve E27731 sayılı ile yazı ile görüşülmesi.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Karasu Belediyesi 2023 mali yılı bütçesine katkı sağlamak amacıyla, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gelir kalemleri cetveline, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda talep üzerine plan yapılması halinde tl/m² ücreti, Niteliği (vasfı) tarla olan parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 15.16. maddelerine göre ifrazından doğan parsellerden tl/m² ücreti, Kat irtifakı kurulurken alınacak tl/m² ücreti, Kat Mülkiyeti ve cins değişikliği yapılırken alınacak tl/m² ücreti, Kat Mülkiyeti ve cins değişikliği birlikte yapılırsa alınacak tl/m² ücretinin görüşülerek, 2023 mali yılı Karasu Belediyesi Gelir Tarifesine ilave edilmesi hususunun 26.10.2022 tarih ve E27730 sayılı yazı ile görüşülmesi.