Karasu

Lütuf değil hakkımızı istiyoruz

 

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, Perşembe günü 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin arifesinde Sağlık-Sen üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yaptı. Karasu Devlet Hastanesi’nde yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekildi. Basın açıklamasında “Lütuf değil, hakkımızı istiyoruz” pankartı da açıldı.

 

MASADAKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ

Perşembe günü Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez ve Sağlık-Sen üyelerinin katılımıyla Karasu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. “6. Dönem Toplu Sözleşme görülmelerinin arifesinde sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için burada toplandık” diyen Sönmez, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz Toplu Sözleşme taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik” dedi. Sönmez, “Biz teklifimizi Bakanlığa sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARIMIZ

Başkan Sönmez, “1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere, 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü-kulağı bu masada olacak. Sağlık-Sen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüze mücadele edeceğiz” dedi.

FEDAKAR ÇALIŞANLAR

Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen, pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununu, bu çerçevede değerlendirmek lazım” diyen Sönmez, “Açıkça söylemek gerekirse, pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları, sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar çalışanlardır” şeklinde konuştu.

KAHRAMANLIK BİR YERE KADAR

Bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir” diyen Başkan Sönmez, “Haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları, başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti. Can kurtarmak için can verdi resmen sağlık çalışanları. Cephenin en önünde var güçleriyle mücadele etti. Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine tüm sağlık çalışanları, üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar” diye belirtti.

HAKLARINI ÖDEME VAKTİ

Başkan Sönmez, “Vakit, son iki yıldır hemen herkesin ‘hakları ödenmez’ dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunlarını kökten çözme vakti. Toplu sözleşme masasını, çözümün parçasına dönüştürme vakti. Sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, mali-özlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Salgın tehlikesi ortadan kalkmış değil. Sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek kamu idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz, aslolan; çalışanın, emek verenin, alın teri akıtanın yani sağlık çalışanının memnuniyetidir. Gerisi sonuçtur” dedi.

SORUNLAR HASIRALTI EDİLMEMELİ

Sönmez, “Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa, hem verilen hizmet çok daha sağlıklı olur hem de hizmet alanlar yani hastalar memnun olur. Tüm bu nedenlerle de pazartesi başlayacak Toplu Sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz, hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi, sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu, sorunları hasıraltı etmemek, yarınlara bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.

81 MADDE HAZIRLANDI

Böyle bir tavrın hiçbir kimseye faydası olamayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açıktır” diyen Sönmez, “Açıkçası, sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. İcraat bekliyorlar, sorunlarına çözüm istiyorlar, haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar. Peki, hangi icraatlar bunlar, hangi sorunlar ve hangi haklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz tekliflerimizde bunları tek tek ortaya koyduk. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor. Bunlardan en önemlisi de 2022 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam istiyoruz” diye konuştu.

ÖNEMLİ MADDELER

2022’de yüzde 3, 2023’de yüzde 3 refah payı da istiyoruz” diyen Başkan Sönmez, “600 TL seyyanen zam, emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi, 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2022’de 450 TL, 2023’te 540 TL olarak ödenmesini istiyoruz. Ayrıca 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli” dedi. “Saymış olduğum bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli” diyen Sönmez, “Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri de şu şekilde sıralamak istiyorum” diyerek açıklamasına devam etti.

ORANLAR ARTTIRILMALI

Başkan Sönmez, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalı. 4/b süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe/hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli. 3 yılını dolduranlar kadroya alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı. Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 arttırılmalı” dedi.

NÖBET ÜCRETİ

Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı” sözleriyle devam eden Sönmez, “Gelir vergisi yüzde 15’i aşmamalı. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmeli. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. İcap nöbet ücretleri ödenmeli” diye belirtti.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Başkan Sönmez, “Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini (eş durumu, sağlık can güvenliği) ve becayiş hakkı verilmeli. Geçici görev yolluk ücretleri artırılmalı. Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve işyeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli. 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından ‘yardımcı’ ibaresi çıkartılmalı. Sağlık – Sen olarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.