Kocaali

Yol yükünden kurtulmalıyız

Yol yükünden kurtulmalıyız

Kocaali Belediyesi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi üçü ilave toplam yedi gündem maddesi ile gerçekleşti. Toplantıda gündem dışı konuşan Belediye Başkanı Ahmet Acar Belediye’nin yatırım bütçesinin büyük bir kısmının yol çalışmalarına ayrıldığını ve bunun büyük bir yük olduğunu söyledi. Yol işlerinin bir iki yıl daha süreceğini belirten Acar “Bu yol yükünden kurtulmamız lazım. Ondan sonra rahatlarız” dedi.

Mecburuz

Kocaali Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi Belediye Başkanı Ahmet Acar Başkanlığında üçü ilave toplam yedi günden maddesi ile gerçekleşti. Toplantıda gündem dışı konuşan Belediye Başkanı Ahmet Acar geçtiğimiz ay yaşanan sel ve su baskınları, sahilde yapılan temizlik çalışmaları, ilçedeki spor organizasyonları, belediyenin çevre düzenleme ve park çalışmaları, bu yıl açılışı gerçekleşen Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmalarına ilişkin konuştu. Bu yıl yapılması planlanan yol çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Acar yapılması gereken birçok iş olmasına rağmen yol çalışmalarının acil önem arz ettiğini belirtti. Acar “Cari giderleri saymıyorum bütçenin yatırıma ayrılan kısmının yüzde 80’i gibi yola gider ve buna mecburuz. Vatandaşın, belediyenin yapmasını istediği projeler var. Yapsın, yapabilir belediye ama bunu üç dört yıl sonra yapabilir. Açmabaşı okul yolunu bırakarak, Koğukpelit Dereköy bağlantısını bırakarak, Melen havzasında, Kozluk’ta, Bezirgan’da, Sahilde yapılacakları bırakarak… Asıl yoldur bizim işimiz. Kocaali Belediyesi çok daha başka işlere de girer ama yatırım bütçesinin çok büyük kısmını yola ayırmak zorunda kalan belediye bu yol yükünden kurtulması lazım önce. Yani yolla ilgili işlerin ağırlığını üzerimizden atmamız lazım. Bu yıl ve önümüzdeki yıl da devam eder bu. Muhtemelen bu yıldan sonra bir ya da iki yıl daha devam eder ondan sonra rahatlar. Ondan sonra yolların pansumanı tedavisi başlar. Daha iyi yatırımlar yapılır” şeklinde konuştu.

Oy birliği

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğin” kadro değişikliği başlıklı 11’nci maddesinin birinci fıkrasında “ boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır hükmü gereğince belediye başkanlığımız norm kadrosunda dolu kadroda derece değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan, belediye meclisinin 08.10.2009 tarihli 88 sayılı meclis kararı ile 3 derecede olan bir (1) adet dolu yazı işleri müdürü kadrosu ve 03.02.2015 tarihli 10 sayılı meclis kararı ile 3 derece olan bir (1) adet dolu zabıta müdürü kadrosunun personel müktesebinden dolayı 1 derece olarak değiştirilmeleri talebine ilişkin 21.07.2023 tarih ve e.2780 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu birinci madde oy birliği ile kabul edildi. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün talebi üzerine Gülser Alpay’ın 07.06.2023 tarihli 2489 sayılı dilekçesi ile ilçemiz Melen Mahallesi’nde bulunan Seferler/6 sokak isminin Muhtar Ali Yılmaz Sokak olarak değiştirilmesine ilişkin Kocaali Belediye meclisi tarafından 04/07/2023 tarih ve 50 sayılı kararı ile çevre komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak, 07/07/2023 tarih 01 nolu komisyon raporu konulu ikinci madde komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait, Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 490 ada, 6 parsel numaralı 136,57 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 21.07.2023 tarih ve e.2782 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu üçüncü madde ile, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait, Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 490 ada, 5 parsel numaralı 375,63 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 21.07.2023 tarih ve e.2783 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu dördüncü madde ve Karşı Mahallede bulunan mülkiyeti belediyeye ait 755 Ada 47 parselde bulunan arsanın satın alma talebi konusunda belediye encümenine yetki verilmesi konulu beşinci madde oy birliği ile kabul edildi. Daha önce kurulan Estetik Komisyonu üyelerinin görevlerinin yeri değişmesinden dolayı yeni üyelerin belirlenmesi konulu altıncı madde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan binaların yapılamayan doğalgaz bağlantılarının yapılabilmesi için çalışma yapılması konusunun İmar Komisyonu’na sevk edilmesi konulu yedinci madde oy birliği ile imar komisyonunda sevk edildi.