Köşe Yazıları

Üveit nedir?

 

Üveit hastalığı kişilerin, yakalanmaktan oldukça korktuğu ciddi bir göz hastalığıdır, bir çeşit iltihaplanmadır. Hastalığın iyileşebilmesi için tanı ve tedavinin doğru yapılması çok önemlidir. Üveit gözdeki uvea tabakasının bir kısmının veya tamamının iltihaplanması olarak adlandırılır. Enflamatuar bir hastalıktır. Uveanın iltihabı gözdeki tüm dokuları oldukça fazla şekilde etkiler. Uvea tabakası ise gözdeki iris, koroid ve silier cisimden oluşan, sürekli ve fibroz bir tabakadır. Kan damarlarıyla kaplı olan ve gözü çevreleyen tabakadır. Siliyer cisim ise irisle ve koroid tabakayla doğrudan ilişkide bulunan ayrıca lensin şeklinin kontrolünde görevli olan tabakadır.

Genellikle ani şekilde başlayan üveit kalıcı körlüğe de neden olabilir. Bu nedenle ciddi bir hastalık olduğu söylenir. Dünya üzerindeki gelişmiş olan ülkelerde görme kaybının en sık rastlanan 3. nedeni olarak bilinir.

Bu hastalık bazı durumlarda tedaviye olumlu yanıt vererek iyileşebilirken, bazen de kronikleşebilir hatta iyileştiği halde nüksedebilir. Birçok hastalık gibi üveit hastalığı için de erken tanı ve doğru tedavi çok önemlidir. Aksi takdirde hastalığın tedaviye olumlu yanıt verme olasılığı azalır.

Üveit hastalığındaki belirtilerin aniden fazlalaşmasına yani alevlenmesine üveit atağı denilir. Üveit hastalığı gözde iltihaplanmanın bulunduğu bölgeye göre 3’e ayrılır. Eğer iltihaplanma irisin veya siliyer cismin yakınında yani gözün ön kısmında bulunuyorsa buna ön üveit denir. Ön üveite iridosiklit de denir. Ön üveitte tedavi daha kolaydır ve olumlu yanıt alma olasılığı daha fazladır. Fakat iltihaplanma koroid tabakaya yakın olan kısımda gerçekleşmişse; buna arka üveit denir ve tedavisi daha zordur hatta tedavi edilmediğinde kalıcı körlüğe de neden olabilir. İltihabın siliyer cismi ve retina çevresini etkilemesi durumunda ise intermediyer üveit oluşur. Eğer bu hastalıkta uvea tabakasında bulunan her katmanda iltihaplanma görülüyorsa buna panüveit adı verilir.

ÜVEİTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Üveit hastalığının sorumlu etkenleri hastaların yüzde 30-40’ında tespit edilemez ve bunlar idiyopatik olarak adlandırılır.

Bazı üveit hastalıkları virüsler, mantarlar veya farklı parazitler sonucunda oluşabilir, bazıları ise vücudun herhangi bir yerinde bulunan hastalığın gözü etkilemesi sonucunda oluşur. Gözde üveite neden olan hastalıklara örnek olarak sifiliz, tüberküloz, bruselloz, herpes ve AIDS verilebilir. Aynı zamanda otoimmün veya kolajen doku kaynaklı ortaya çıkan bazı hastalıklar da üveite neden olabilir. Bu hastalıklar arasında Behçet hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit ve romatoid artrit gibi hastalıklar vardır.

Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi sindirim sistemiyle alakalı olan bazı hastalıklar da üveit nedeni olarak söylenebilir.

Göz yaralanmaları, göz travması, göz ameliyatları da üveit nedenleri olarak sayılır.

Bazı kanser çeşitleri (lenfoma gibi) de vücutta metastaz yaparak gözü etkiler ve üveite neden olabilir.

Üveit hastalığı genellikle vücuttaki başka rahatsızlıklara işaret ettiği için mutlaka hastanede doktor kontrolünde tahlillerinin yapılması aynı zamanda hastanın tıbbi hikayesinin de ayrıntılı ve doğru şekilde alınması gerekir. Bu sayede altta yatan bir hastalık varsa onun teşhisinin konulması sağlanır.

ÜVEİTİN BELİRTİ VE BULGULARI NELERDİR?

Görüşün bulanıklaşması, gözdeki kızarıklık, göz ağrısı, gözün sıklıkla yaşarması, kamaşma, ışığa karşı hassasiyet gelişmesi, göz önünde uçuşan siyah noktalar görülmesi, görmede azalma olarak söylenebilir.

İltihabın gözdeki bulunduğu bölgeye göre hem hastalığın ciddiyeti hem de belirtileri değişiklik gösterir. Örneğin arka üveit durumunda genellikle bulanık görme ve görme azalması gibi belirtiler görülür. Eğer bu hastalık gözde bulunan sinirleri veya merkezi bir bölgeyi etkilemişse görmede ani şekilde azalma görülebilir ve böyle bir durumda tedavi asla geciktirilmemelidir. Geciktirildiği takdirde görmede oluşan ani azalma zamanla körlüğe neden olabilir ve kalıcı körlük durumuna kadar ilerleme gösterebilir.

Bu belirtiler üveit hastalığında bazen ani şekilde ortaya çıkarken bazen çok yavaş şekilde kendini fark ettirir. Ani şekilde ortaya çıkan üveit hastalığında belirtiler de hızlı bir şekilde kötüleşebilir. Hastalık ayrıca iki gözde aynı zamanda başlayabilir veya farklı zamanlarda da bu hastalık iki gözde görülebilir.

 

Devamı haftaya…