Karasu

Toprak tahlili yapılmalı

Toprak tahlili yapılmalı

Fındıkta Kasım ayı üçüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Fındık bahçelerinde besleme işlemine başlamadan önce mutlaka toprak tahlili yapılması gerekir” dedi.

Boğulmasına neden olur

Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, Fındıkta Kasım ayı üçüncü hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ersoy, “Fındık bahçelerinde besleme işlemine başlamadan önce mutlaka toprak tahlili yapılması gerekir. Toprak tahlili neticesinde bilgi sahibi olacağımız bir konu da bitkiye hangi gübreyi atacağımızın yanı sıra toprak yapısını tanırız. Toprağımız kili, tınlı, siltli, milli veya bunların ara bünyelerinde olabilir. Kumlu topraklar verimsiz ve su tutma kabiliyetleri düşüktür. Killi topraklar ise verimli olmalarına rağmen fazla su tutması ve suyu kolay bırakmaması nedeniyle bitki köklerinin boğulmasına neden olur. Ayrıca tarım aletlerinin çalışmasını da güçleştirir” şeklinde konuştu.

Uyumlu olmalı

Açıklamasına devam eden Mühendis Ersoy, “Topraklar, içerdiği bitki besin maddesinin miktarlarına göre verimli veya verimsiz şeklinde nitelendirilirler. Fazla bitki besin maddesi içeren toprak daha verimli kabul edilir. Ancak toprağın verim gücü için sadece besin maddeleri yeterli değildir. Bunların yanında su-hava ilişkilerinin de uyumlu olmaları gerekmektedir. Verimlilik açısından tarımsal önemi en fazla olan topraklar çoğunlukla tınlı topraklardır. Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmez. Toprak istekleri bakımından fazla seçici olmakla beraber besin maddelerince zengin, tınlı-humuslu ve derin topraklarda iyi bir gelişme gösterir” ifadelerini kullandı.

Kurumalar meydana gelir

Ersoy, “Taşlı, kumlu, çakıllı ve ağır topraklar ile taban suyunun yüksek olduğu yerlerde toprağın havalanması iyi olmadığından fındık kökleri besin maddelerinden yeterince faydalanamaz. Bundan dolayı ileriki yıllarda sararma ve büyük oranda dallarda kurumalar meydana gelir. Kimyasal gübre uygulamadan önce bahçe topraklarının organik madde yönünden içeriklerinin bilinmesi gerekir. Organik madde toprakta yeterli ise toprak canlıdır. Organik madde toprağın mayasıdır. Toprağın işlenmesi, zenginliği, bereketi organik maddeye bağlıdır. Gübreden daha önemli olmasına rağmen, gübre kadar kıymet verilmez” ifadelerini kullandı.

Olumlu etkilenir

Toprağın organik maddesi yeterli olduğunda, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine çok yönlü olumlu etkileri olduğunu belirten Mühendis Ersoy, “Bir organik madde kaynaklı olan ahır gübresi topraklara verilmekle az da olsa azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi besin maddeleri temin edilir. Organik madde kaynaklı ahır gübresi, toprağın havalanma, su tutma ve ısınma özelliklerini olumlu yönde etkiler. Kumlu bir toprak hayvan gübresi verilmekle rutubeti muhafaza eden ve su tutabilen humuslu bir toprak haline gelir. Ağır killi topraklar gevşek ve süzek bir yapı kazanırlar. Yarayışlı durumda olmayan besin maddelerinin yarayışlı hale gelmelerini sağlarlar” dedi.

Mücadeleye devam edilebilir

Konuşmasına devam eden Yüksek Mühendis Serap Vildan Ersoy, “Bitki besin maddelerinin toprakta tutulmalarını sağlar. Toprakta bulunan mikroorganizma da denilen küçük canlıların faaliyetini artırır. Fındık bölgesi topraklarının büyük bölümünün organik maddesi azdır. Bu nedenle topraklarımıza gübre verilmeden önce bol organik madde verilmelidir.

Fındık Bahçelerinde Kireçlemeye devam edilebilir. Fındıkta kök yüzeyinden dal kesimleri yapılabilir. Dal ve dalcık budaması için yaprak dökümü beklenilmelidir. Fındık bahçesinden toprak tahlili için numune alınmaya devam edilebilir. Fındık Kök Çürüklüğü Hastalığı ile mücadeleye devam edilebilir” şeklinde konuştu.