Süt: Yasalara aykırı

 

Cumhuriyet Halk Partisi Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, Ak Parti Karasu İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına devlet memuru olan Hilmi Erbatan’ın katılımını Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil ettiğini ifade etti.

 

HEDEF TUTAN DAVRANIŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, Karasu Belediyesi’nde atanmış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hilmi Erbatan’ın Ak Parti Karasu İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılması hakkında eleştiride bulundu. Başkan Süt, “Memurların tarafsızlığını sağlamak ve bazı usulsüz davranışlarını kesin şekilde önlemek amacıyla getirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç̧, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

Başkan Süt, “Yükümlenmiş olduğu görevi kamu görevlisi sıfatıyla yürüten Sayın Hilmi Erbatan’ın özellikle bu sıfatına uygun tutum ve davranışlarda bulunması son derece elzemdir. Sayın Erbatan, toplumun her kesimine eşit ve adil davranma yükümlülüğü altında bulunduğunu unutmadan, resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Çünkü bu ve benzeri davranışlar sonucunda bürokrasinin siyasallaşması ve kamu yönetiminde partizanlığın yaygınlaşması kaçılmaz olacaktır. Toplumda kamu görevlisine olan güvenin azalması, vatandaşta kendisine eşit davranılmayacağı yönünde bir his oluşturulması kabul edilebilir değildir. Toplum yararına olmayan bu gibi durumların Sayın Hilmi Erbatan tarafından da arzu edilmeyeceğini düşünmek istiyor, bir siyasi parti toplantısına katılma yanılgısına bir daha düşmemesini temenni ediyorum” dedi.