Köşe Yazıları

Şevval ayı orucu nedir?

 

Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dinen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vacip değildir. Fazileti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç Müslümana meşru kılınmıştır. Zira her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır.

Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 

Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. Ramazan ayı ve bayramından sonra Şevval ayı içinde “altı gün orucu” adıyla bilinen orucu tutmak müstehabtır. Ramazan’dan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir? 

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

“Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu” şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya” diye devam edebilirsiniz.

Şevval ayı orucunun önemi 

“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval’den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace)

İbn-i Huzeyme’nin rivayeti ise şöyledir.

Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizi, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Alimlerimiz, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap almanın izahını şöyle yapmaktalar:

Ramazan boyunca oruç tutan insan her orucuna on sevap almışsa yekunu üç yüz eder. Şevval ayında tuttuğu altı orucuna da onardan altmış sevap alınca, eder üç yüz altmış. Yani bir sene. Dolayısıyla hadisin işaret ettiği sırra nail olur. Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi manevi kazanç elde edebilir.