Manşet

O plan onaylandı

O plan onaylandı

Camitepe ve Denizköy ile Acarlar Longozu sınırlarında kalan 935 hektarlık alan için hazırlanan nazım imar ve çevre planları Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan plan sonrası kıyıda mülkiyeti bulunan vatandaş ve şirketlere farklı bir yerden planları tamamlanan arazilerden tahsis edilecek.

Onay çıktı

Karasu Camitepe ve Denizköy Mahallelerini içine alan ve Acarlar Longozu tampon bölgesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 935.11 ha büyüklüğündeki alandaki 5 ayrı kısımda  “1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1,109.57 ha büyüklüğündeki alanda ‘1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylandı

Yasadışılık sona erecek

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Ağun, “Bu plan ile tampon bölgede yer alan yasa dışı uygulamaların önüne  geçmek, mekânın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası korumak, kırsal yerleşim dokusunu koruyarak mekânın koruma-kullanma dengesini sağlamak, mekânda yer alacak turizme yönelik
fonksiyonlar ile mekânın ve ekonominin canlanmasını sağlamak, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak, doğal değerleri koruyarak doğal kaynakların devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır” dedi.