Köşe Yazıları

Ne kadar mutlusunuz

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz aylarda bunun yanıtını vermişti. TÜİK “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021”  başlıklı raporda yer alan detaylarda Türkiye’nin mutlu olup olmadığını ortaya koydu. Peki, nüfusun ne kadarı mutlu, ne kadarı mutsuz?

Kadınlar mı daha mutlu erkekler mi?

“Buyurun birlikte bakalım:”

Rapora göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 48,2 iken, 2021 yılında yüzde 49,3 olmuş. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında yüzde 14,5 iken, 2021 yılında yüzde 16,6’ya çıkmış.

“Aynı raporda kadınların mutluluk oranı ile erkeklerin mutluluk oranı da yer aldı.”

TÜİK tarafından hazırlanan mutluluk araştırması temalı rapora göre; kadınlar daha mutlu. Zira mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında yüzde 43,2 iken 2021 yılında yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında yüzde 53,1 iken 2021 yılında yüzde 54,6 oldu.

***

Raporda yer alan bir diğer önemli detaya göre evliler daha mutlu. Mutluluk araştırması sonuçlarına göre evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 48,9’unun, evli kadınların ise yüzde 58,8’inin mutlu olduğu gözlendi.

Raporda yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi de incelendi.

Buna göre 65 ve üzeri yaş grubu, 2020 yılında yüzde 57,7, 2021 yılında ise yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile (Z kuşağı dediğimiz)18-24 yaş grubunda gözlendi.

“Peki, Türkiye’nin ne kadarı mutlu?”

Türkiye’nin ne kadarının mutlu olup olmadığına dair önemli bir araştırma olan ve TÜİK tarafından hazırlanan raporda yer alan önemli diğer detaylar ise şöyle;

2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51,4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

“Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde” kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında yüzde 67,6 olurken bunu sırasıyla; yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4,0 ile anne/baba yine yüzde 4,0 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti.

“Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde” kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021 yılında yüzde 69,0 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 5,1 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.

“Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde:”

2021 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 73,8 oldu. Bunu sırasıyla yüzde 69,8 ile ulaştırma, yüzde 68,1 ile sağlık, yüzde 59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,7 ile eğitim ve yüzde 54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

“Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı:”

2021 yılında yüzde 60,7 oldu.

Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 59,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 62,4 oldu.

***

“Ülkelerarası mutluluk sıralamasında Türkiye’nin durumuna bakacak olursak:”

 

Mayıs ayında yayınlanan raporda “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı” (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporuna göre İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda. İlk 10 sırada Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç,  Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda bulunurken Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112.sırada yer aldı.

İnsanların mutlu olması ekonomik sorunlarının iyileşmesinde önemli kriter olmuştur. 2003-2013 yılları arasında kişi başına düşen milli gelir ivmesi yukarı doğru giderken, mutluluk düzeyi de artıyordu.

Dünya Bankası’nın açıkladığı verilere göre 2002’de kişi başına düşen milli gelir 2 bin 688 dolar seviyesinde iken, 2013 yılında 12 bin 615 dolar zirvesine çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı 9 Mart 2022 tarihinde grup toplantısında kişi başına düşen milli geliri 9 bin 535 dolar olarak açıklamıştı. Bugün geldiğimiz noktada 8 -9 bin dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Oysa hatırlanırsa Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 8 Ekim 2015’de Tokyo’daki Türkiye-Japonya İş Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023’te kişi başına 25 bin dolar hedefliyoruz” demişti.

Dolayısıyla, gelirimizin oranı mutluluk düzeyimizin de kriterini oluşturuyor.

Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra sorum şu:

“Peki, siz ne kadar mutlusunuz?”