Karasu

Muhtarların kafası karıştı

 

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Erdal Erdem başkanlığında Büyükşehir kapsamına alınan illerde mahalleye dönüştürülen köylerin yeniden eski statüsüne kavuşmasını sağlayacak düzenleme hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Karasulu muhtarların katıldığı toplantıda yasada yapılan düzenlemeler muhtarların kafasını karıştırdı.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Büyükşehir kapsamına alınan illerde mahalleye dönüştürülen köylerin yeniden eski statüsüne kavuşmasını sağlayacak düzenleme hakkında Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Karasu Muhtarlar Dernek Başkanı Türker Tetik, Kızılcık Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Topaloğlu, Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan ve Gölköprü Mahalle Muhtarı Ali Haldız’ın katılım sağladığı toplantıda önemli açıklamalarda bulunuldu.

GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Köy statüsüne ilişkin yapılan düzenlemenin gözden geçirildiği toplantı hakkında bilgi veren Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, “Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na bir madde eklenmesiyle yapılan düzenlemenin kırsal mahallelere yeniden köye dönüşme fırsatı doğdu. Bu düzenlemeye göre mahalleler köye dönüşmek isterse Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilir. Nedense konu kamuoyuna duyurulmadı. Biz Karasu Muhtarlar Derneği olarak istişarelerimizi yaptıktan sonra bu taleple belediyemize başvurma kararındayız” dedi.

İNCELEME YAPILACAK

Yasada yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Turan, “Mahallelerde inceleme yapılacak. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınacak. Ardından ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek” ifadelerini kullandı.

VERGİDEN MUAF

Tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirleneceğini belirten Turan, “Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisinin yüzde 50 indirimli uygulanacağını belirten Turan, “Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz, alınan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır. İçme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz” ifadelerini kullandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir