Kocaali

Kütüphane taşınıyor

 

Kocaali Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi iki oturumda gerçekleşti. Dört madde ile gerçekleşen toplantıda 2021 yılı gelir – gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edilirken, İlçe Halk Kütüphanesi’nin, 15 Zafer Meydanı’nda bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi’nce 5 yıllık süre ile kiralanacak olan eski Akbank binasına taşınması konusunda Kocaali Belediye Başkanlığı’na yetki verildi.

 

EMSAL ARTIŞ

Kocaali Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı geçtiğimiz hafta içi iki oturumda gerçekleşti. Dört madde ile gerçekleşen toplantıda 2021 yılı gelir – gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edilirken, İlçe Halk Kütüphanesi’nin yeni bir yerde hizmet vermesindeki iş ve işlemler konusunda belediye başkanlığına yetki verildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi üzerine 05.04.2022 tarih ve 48 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Kocaali İlçesi, sahil kesimi kısmı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı”nın “uygun olacağına” dair 08.04.2022 tarih ve 2022/03 sayılı imar komisyon raporu konulu, sahil kesimindeki emsal 060 bölgede yaşanan çatı katları ile ilgili problemlerin aşılması için Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda sağlanan ve 1/5000’lik planda onaylanan yüzde 10’luk emsal artışının 1/1000’lik planda onaylanmasını amaçlayan birinci madde komisyondan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi.

 

YETKİ VERİLDİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün talebi üzerine T.C. Sakarya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür İşleri Şube Müdürlüğü’nün yazısına istinaden mevcut Kocaali İlçe Halk Kütüphane binası eski olup, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uymadığından, adı geçen kütüphanenin merkez mahalle, 15 Temmuz Zafer Meydanı, No: 11/A adresinde yer alan iş yerine kütüphane olarak taşınılması talebine istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği konunun değerlendirilmesine ilişkin 26.04.2022 tarih ve e.1516 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu ikinci madde oy birliği ile kabul edildi. Bu madde ile ilçe halk kütüphanesinin 5 yıl süre ile kiralanan eski Akbank binasına taşınması ve bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Kocaali Belediye Başkanlığı’na yetki verildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait Yeni Mahalle’de bulunan 487 ada, 16 numaralı 290,00 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 19.04.2022 tarih ve e.1466 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu üçüncü madde oy birliği ile kabul edildi.

 

OY BİRLİĞİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine Belediyenin 2021 yılı gelir- gider kesin hesap cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi ve 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nin 40. Ve 41. Maddeleri gereğince, 15.04.2022 tarih ve 162 sayılı encümen kararı ile incelenmiş olup tetkik ve tasdik olunmak üzere, mali hizmetler müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarih ve e.1515 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu madde oy birliği ile kabul edilerek plan bütçe komisyonuna havale edildi ve toplantıya bir gün ara verildi. Bir sonraki gün gerçekleşen ikinci oturumda, 2021 yılı gelir – gider kesin hesabı ise vergi gelirleri 8,811,494.65  TL., teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1,576,562.20 TL., bağış, yardım ve özel gelirler 88,620. 29 TL, diğer gelirler 14,679,598.73 TL., sermaye geliri 4,800,718. 85 TL olmak üzere toplam 29,956,994.68 TL. personel giderleri 6,146,840.73 TL., SGK giderleri 721,618.74 TL, mal alım giderleri 24,344,706.55 TL., faiz giderleri 408,727.85 TL., cari giderler 125,346.24 TL., sermaye giderleri 105,000 TL., sermaye transfer giderleri15,107.68 TL. olmak üzere toplam 31,867,347.83 TL. olarak oy birliği ile kabul edildi.

 

YETERSİZ KALDI

Mevcut ilçe halk kütüphanesinin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını ve herhangi bir tadilata uygun olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Acar “Kültür sanat merkezi için 2018’de projelendirilen güzel bir proje vardı. Bununla ilgili Hızar Mahalle’de Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan yere projelendirilen bir çalışma vardı. Ancak gerek geçen dönem gerekse bu dönemki meclis üyesi arkadaşlarımız, siyasi parti ilçe başkanlarımızın ve toplumun önde gelen sorumluluk almış arkadaşlarımızın ortak görüşü mümkünse Hürriyet Okulu’nun olduğu yere veya daha merkezi bir yere yapılsın diye bir görüşü vardı. O anlamda bir çalışma yapılması gündeme gelince bu kütüphane işi de gecikti. Ve bu artık sıkıntı vermeye başladı. Burası için ilgili kurumdan kütüphanede tadilat yapılması ve olası bir afet durumunda acil çıkış veya tahliye merdiveni yapılması gerekliliği iletildi. Biz arkadaşlarımızı gönderdik incelediler. Ancak dışarıdan yapılacak olan bir merdivenin bile uygulayacağı baskının binaya zarar verebileceği görüşünü verdiler. Kısacası binanın tuğlasıyla bile oynayabilmek mümkün değil. Biz de kütüphaneyi oradan çıkarmak için uygun bir yer arıyorduk. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kriterlerine uygun, daha merkezi bir yerde bina bakıyorduk. Neticede, belediyemizin hemen karşısındaki eski Akbank binasını bizim de ricamızla Kültür Turizm İl Müdürlüğü’ne kiraladık. Kira bedelinin büyük bölümü İl Kültür Turizm Müdürlüğü geriye kalan kısmı da Kocaali Belediyesince karşılanmak üzere sözlü olarak anlaştık. 5 yıllık süre ile kütüphanemiz burada hizmet verecek. Bu vesile ile ilçemizdeki bu eğitim kültür faaliyeti adına yapılacak bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.