Gündem

Kurutulan fındık depoda saklanabilir

Karasu Ziraat Odası Ziraat Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, harmanda kurutulan fındıkların kabuklu olarak depolarda uzun süre saklanabileceğini söyledi. Ersoy, “Depo kontrollü ise üründe kalite kaybı olmaz. Kontrollü değilse fiziksel ve kimyasal özelliklerinde deponun şartlarına ve depolama müddetine bağlı olarak olumsuz değişiklikler olabilir” dedi.

 

RAF ÖMRÜ

Karasu Ziraat Odası Ziraat Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, harmanda kurutulan fındıkların, kırılarak iç haline gelene kadar kabuklu olarak depolanabileceğini söyledi. Ersoy, “Depolama süresi aylar hatta yıllar sürebilir. Depo kontrollü ise depoya konulan ürünün kalitesinde bir kayıp olmaz. Ancak depo kontrollü değilse ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde deponun şartlarına ve depolama müddetine bağlı olarak olumsuz değişiklikler olabilmektedir. Fındığın depolanmasındaki amaç, kurutulduğu andan itibaren satılıncaya yada işleninceye kadar geçen zaman içinde oluşan küflenme, renk bozukluğu, acılaşma, tat, lezzet ve aroma kaybı önlenerek fındığın kalite özelliklerinin korunması ve raf ömrünün uzatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

 

İDEAL SEVİYE

İkinci olarak da pazarda çok olduğu zaman fiyatı düşen fındığın, depo edilerek ihtiyaç duyulan zamanda pazara getirilmesi ile değerinde satılmasıdır” diyen Ersoy, “Sert kabuklu bir meyve olan fındık diğer meyvelere nazaran bozulmaya karşı daha az hassas olmasına rağmen günümüzde sert kabuklu meyvelerin soğukta muhafazası gün geçtikçe daha fazla kullanılmakta ve önem kazanmaktadır. Soğukta muhafaza (1–10 oC arası ısıda muhafaza) ile fındıkların renk, tad ve kimyasal bileşimlerinde meydana gelen değişmeler ya önlenir ya da geciktirilir. Fındıklarda ısının yükselmesi acılaşmaya, nisbi nem oranının artması da küflenmeye yol açmaktadır. Depo ve ambarda uzun süre bekletilecek fındıklar için şartlar ideal seviyede olmalıdır” şeklinde konuştu.

 

HAVA AKIMI

Karasu Ziraat Odası Ziraat Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Fındığın konulduğu deponun nisbi nemi yüzde 55–70 arasında olmalıdır. Yüzde 55’in altındaki nem fındığın kurumasına, yüzde 70’in üstündeki nem de fındığın küflenmesine ve çürümesine neticede kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır” dedi. “Deponun nisbi nem seviyesinin yüksek olması, depolanan fındığın neminin yükselmesine neden olur” diyen Ersoy, “Fındıklar kuru ve nisbi nemi düşük bir ortamda depolandığında fındıklarda nem miktarları genellikle yüzde 5’in altındadır. Fazla nem fındıkta bayatlama, ekşime ve küflenmeye neden olur. Fındığın konulduğu deponun sıcaklığı 1 – 10 oC arasında olmalıdır. Depoda sürekli hava akımı olmalıdır” açıklamasında bulundu.

 

DEPO ŞARTLARI

Ersoy, “Deponun nisbi neminin yükselmemesi için deponun üst kısımlarında sürekli hava akımını sağlayacak ufak pencere genişliğinde boşluklar bırakılmalıdır. Sürekli açık olacak olan bu boşluklar depoda hava akımını oluşturacak, hırsız, yağmur ve kuş girmeyecek şekilde dizayn edilmeli ve muhafaza altına alınmalıdır. Depo doğrudan güneş ışığı almamalı, az aydınlık olmalıdır. Temiz, serin ve kuru olmalı, kokulu veya bulaşıcı maddelerden arınmış olmalıdır. Deponun duvarları fındık basıncına karşı dayanıklı olmalı, tabanı su geçirmez maddelerden yapılmalıdır. Deponun tabanında ızgara bulunmalıdır. Fındıklar çuvallanmış olarak depoya konulacaksa 6 çuvaldan fazla üst üste konulmamalı, istifler arasında boşluk bırakılmalıdır. İstiflenen çuvallar depo duvarından 10 cm uzaklıkta olmalıdır. Fındıklar dökülerek depolanacaksa depodaki fındıkların havalanması için boşluk bırakılmalıdır. Tavan ile fındık yığınını üzerine arasında bir boşluk ve hava dolaşımını sağlayacak şekilde pencere boşluğu bırakılmalıdır” dedi.