Köşe Yazıları

Karasu’daki Atatürkçüler neredesiniz

Savaş kazanılarak imzalattırılan Lozan’la kurulan, “Yeni Devletin” yönetim biçimi belirlenecek ve adı konacaktı o günlerde…

***

Mustafa Kemal’in önünde bulunan seçenekler için, çeşitli baskılar altına alınmıştı…

***

İsmet Paşa haricindeki tüm kahraman komutan arkadaşları, vatandaşlık bilinci gelişmemiş toplumun, “Padişaha kulluk” üzerine koşullanmış olduklarını ileri sürerek, “Halife Kemal” olması yönünde baskı yapıyorlardı…

***

Hatta, Antalya Milletvekili Rasih Efendi’nin, seyahat ettiği Müslüman ülke toplumlarında, Halife yetkileriyle donatılmış olmasını isteklerini, Mustafa Kemal, hala hilafet özlemi duyan bu insanların, “cehalet ve aymazlık” içerisinde olduklarını o zamanlarda görerek elinin tersiyle itiyordu “Halife Kemal” olmayı…

***

Bir kısım arkadaşları ise; komşu Sovyetlerin İstiklal Savaşımızda, silah ve para yardımında bulunması ve o dönem dünyasında en devrimci devlet sisteminin, “Sovyet Sosyalizmi” olduğunu öne sürerek “Bolşevik Kemal” olması yönünde öneride bulunuyorlardı…

***

Bir kısım arkadaşları ise; Avrupa’nın lider ülkelerinden Almanya’da Adolf Hitler, İtalya’da Mussolini, İspanya’da Francisco Franco,Portekiz’de Salazar, Yugoslavya’da Tito ve Romanya’da Nikolay Çavuşesku gibi faşist liderlerin estirdiği fırtınalardan etkilenerek, “Führer Kemal” olması yönünde telkinlerde bulunuyorlardı… Bugün, “Şahsım Devleti” söylemiyle “Halifelik” özleminde bulunanların aksine o günlerde Mustafa Kemal bütün bu tek yetkili, tek sesli kişi olmaktansa, “Cumhurbaşkanı Kemal” olmayı kafasına koymuş ve arkadaşlarını ikna ederek, bugünkü demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ile yön bulmuş Türkiye Cumhuriyeti temellerini atarak, bu güzel ülkeyi, bizlere emanet etmişti…

***

Geçen Pazartesi günü “Karasu Sevdalısı” emekli öğretmen Erdal Bıçakçı arkadaşımın, Karasu’nun en güzel yerinde bizzat kendisinin yaptırdığı Atatürk Anıtının mermerlerinin kırık dökük bir halde ve etrafının çöp kutularıyla kötü manzaralarını sosyal medyada paylaşarak “Neredesiniz Karasu’daki Atatürkçüler” feryadıyla, varlığıyla yokluğu hissedilmeyen “Atatürkçü Düşünce Derneği” ve sadece bayramlarda çelenk koyarak, görevlerinin bittiğini zanneden “CHP yetkililerine” serzenişte bulunması, beni kısa da olsa, bizlere emanet edilen bu kutsal Cumhuriyetin mimarı Mustafa Kemal Atatürk‘ün modern bir ülkeyi nasıl kurduğu düşüncelerine sürükledi…

***

Yürekleri Atatürk Sevgisiyle dolu Erdal Bıçakçı ve birkaç arkadaşının, Karasu’muza armağan ettiği o güzelim heykeli, taşları dökülmüş, anıt üzerine çeşitli çizikler atılarak çirkinleştirilmeye çalışılırken “Karasu’daki Atatürkçüler sizler nerelerdesiniz?..”