Köşe Yazıları

İnsanı öncelemek

İnsanı öncelemek

Ülkemizde şunu bir kabullenemedik gitti. Önce insan önce insan önce insan…
Sonrasın da Futbol oyunu ve Futbolculuk gelir.
Peki, insanı öncelemek ne demektir spor da ve futbol da.
Önce insan tanındığında futbol ve futbolcu gelişir, onun içindir ki insanın insan olma ayarlarında dört temel kavram vardır.
Bu kavramlar sportif işleyişe direk etki eder ve kendi içlerinde de sayısız derinlikleri vardır.
Bunları sıralayacak olursak özetle.
Anatomi; Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.
Biyomekanik; Kasların, kemiklerin, ten donların ve bağların hareketini üretmek için birlikte nasıl çalıştıkları da dahil olmak üzere canlı bir vücudun hareket bilimidir.
Fizyoloji; Canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji ve ruh bilim; Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümü.
İnsanın ana rahminden ölüme kadar bu dört temel kavram uyarlanarak, uyarak, gelişerek, dönüşerek, değişerek, yaşam kalitesine katkı yaparak devam eder.
Çocuk ve Gençlik Geliştirme Bölümlerinde uzun bir dönem benim de içinde olduğum ve görev yaptığım dönemlerde, eğitmenlik ve antrenörlük yapan uzmanlar insanın insan olma ayarlarından olan bu dört temel kavramı yeterince bilmeleri, zorlandıklarında da dalında uzman insanlardan destek almaları çok önemliydi.
Şimdilerde çok daha önemli olması gerekir, çünkü başta teknoloji olmak üzere her şey değişim ve dönüşüm yaşıyor.
Bu dört ana temel, insan yapısını tanıma, haraketlilik kabiliyetini bilme, biyomotorik özelliklerini enerji ve kimyasal akışını çözme, düşünce zeka ve bilişsel kapasiteyi anlama ile ilgili olduğundan çocuk ve gencin tanınmasında sportif ve hayata hazırlanmasında önemli öncelikli etkenlerdir.
Bu iç içe gecik birbirinden etkilenen dört kavram bilindiğinde bu kavramların üzerine futbol branşının doğası çok iyi tahlil edilerek, teknik, taktik, biyomotorik, bilişsel kapasite, zekâ, sosyal ve kültürel kavramlar ile de bütünleştirip örtüştürülerek, çocukluktan yetişkinliğe, oyunculuktan futbolculuğa giden sürecin her kilometresi yaşa ve evreye dönük olarak plan ve program içinde olmalıdır.
Bilimden de referans alınarak, teknolojiden faydalanılmalıdır.
Tabi ki futbolun doğası iyi analiz edilmelidir.
Çocuk ve gençlere doğru yaklaşım, davranış, eğitim, öğretim ve antrenmanlar ile futbol gelişim süreci zenginleştirilmelidir.
Peki, bu kavramlar bizim ülkemizde ne içerir?
Henüz yeni yeni bilimin ve teknolojinin farkına varmışlık…
Hani literatür de amiyane bir deyim vardır ‘günaydın’ denir bu tür uyanışlara çok geç kalmışlık anlamında.
Ama yine de önemlidir ve çağı yakalamıştık anlamında. En azından hatadan dönmekte bir evredir.
Değerli yöneticiler antrenörler batıyı yakalamak daha doğrusu geçmek istiyorsak bu işin eğitimle ve uygulamayla bire bir örtüştüğünün farkına varmalıyız ve önceliğimiz olmalıdır.
Başarının daha doğrusu kalıcı ve sürdürülebilir başarının ana unsuru bilim ve teknolojidir.
Dört yıllığına seçilen TFF Başkanı bu konuda bir hayli umut verdi kongredeki konuşmasında. Umarım ve dilerim ki seçim vaadi değildir ve bu konuda kararlı adımlar atar ve atılır.
İlk defa umutluyum ne yalan söyleyeyim.
Sağlıcakla kalın selam ve dua ile.