Karasu

İmar Kanunu’nda düzenleme

 

ENJ Mühendislik ortakları Cihat Kar ve İsmail Şentürk, İmar Kanunu’nda yeni yapılan düzenleme ile ruhsatı alınmamış yapıların, yapının 2022 öncesi olduğunu belediyeden alınan yazı ile belgelemeleri halinde elektrik abonesi olabileceğini söyledi.

 

KAÇAK YAPILAR FAYDALANACAK

Kanunda yeni yapılan düzenleme ile 31 Aralık 2021 tarihinden önce inşa edilmiş, hiçbir inşaat ruhsatı olmayan kaçak yapılar ile 1 Temmuz 2022 tarihinden önce tamamlanmış ancak iskan alamamış yapılara elektrik ve su aboneliği yapılabileceğini söyleyen ENJ Mühendislik Ortakları Cihat Kar ve İsmail Şentürk, bu durumun ilgili belediyeden belgelendirilmesinin ardından kendilerinin harekete geçtiğini ve gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İmar Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin düzenlemenin 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Kar ve Şentürk, “Ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan fakat iskanı olmayan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinden veya birkaçından faydalandıklarının belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan sağlandı” bilgisini aktardı. Kar ve Şentürk ayrıca yapıların abonelik alabilmesi için projelendirme yapılması gerektiğini kendilerinin de bu alanda yetkin olduğunu söyledi.