Huzur hakları Filistin’e

 

Yaklaşık 13 gün gecikme ile gerçekleşen Kocaali Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’nda belediye meclis üyeleri oy birliği ile Meclis toplantısı huzur haklarını Kızılay tarafından Filistin için başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

 

ALTI MADDE

4 Mayıs Salı günü gerçekleşmesi gerekirken tam kapanma sürecine denk geldiği için ertelenen Kocaali Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısı yaklaşık 13 gün gecikmeli olarak geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşti. Kocaali Belediye Toplantı Salonu’nda biri ilave olmak üzere toplam altı gündem maddesi ile gerçekleşen toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine 06.04.2021 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen “Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Yayla Mahallesi, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 10917, 10432, 10433, 10434 ve 11396 nolu parsellerin üzerinden geçmekte olan 7 m. Genişliğindeki yaya yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”nin “uygun olacağına” dair 09.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı imar komisyon raporu konulu birinci madde ve 06.04.2021 tarih ve 68 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; “Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Yeni Mahalle, 477 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin içerisinde bulunan 7 m. Genişliğindeki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 09.04.2021 tarih ve 2021/09 sayılı imar komisyon raporu konulu ikinci madde komisyondan geldiği şekil ile oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ

Agdaş’ın 17.05.2017 tarih ve 2017/927 sayılı yazısı ve ekindeki 21.02.2017 tarih ve 3278 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin EPDK’ya göndermiş olduğu görüş yazısında “zemin tahrip ve üst kaplama bedellerine”ne ilişkin 27.04.2021 tarih ve e.1495 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu üçüncü madde oy birliği ile kabul edildi. 5393 sayılı belediye kanunu 6. Maddesine istinaden Kocaali, Ağalar, Alandere, Hızar, Merkez, Karşı, Yalı, Yayla ve Yeni Mahalle sınırları ekteki; koordinatlı olarak mahalle ayırım sınırları, haritasında görüldüğü gibi tescil edilmesine ilişkin 03.05.2021 tarih ve e.1542 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu dördüncü madde oy birliği ile incelenmek üzere imar komisyonuna sevk edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine 2020 yılı gelir- gider kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı belediye kanununun 64. Maddesi ve 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği”nin 40. Ve 41. Maddeleri gereğince, 16.04.2021 tarih ve 83 sayılı encümen kararı ile incelenmiş olup tetkik ve tasdik olunmak üzere, mali hizmetler müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarih ve e.1442 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu madde oy birliği ile plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

SAFIMIZ BELLİ

Toplantıda ayrıca Ak Parti grubunun teklifi üzerine gündeme eklenen “Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Meclisi Huzur Haklarının, Türk Kızılayı’nın Filistin için başlattığı ilaç ve ambulans kampanyasına destek amacıyla bağışlanması konulu altıncı madde oy birliği ile kabul edilerek meclis üyelerinin huzur hakları Filistin kampanyasına aktarılmak üzere Kızılay’a bağışlandı. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar yaptığı açıklamada “Katil İsrail’in, Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulüm karşısında, az da olsa yardım yapmak için Meclis huzur haklarını Türk Kızılay’ına bağışlıyoruz. Burada paranın miktarının hiçbir önemi yok. Burada aslolan safımızın belli olmasıdır” dedi. AK Parti grubu adına ek gündem maddesi olarak alınmasını teklif eden Abdülhamit Bağ ise “400 sene Osmanlı hakimiyetinde, kardeşçe yaşanan Filistin’de bugün İsrail’in yapmış olduğu katilliğe hep birlikte şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze yardımcı olmak için Kocaali Belediye Meclisi olarak mayıs ayı Meclis huzur haklarımızı Türk Kızılay’ına bağışlama kararı aldık” şeklinde konuştu.