Karasu

Helvacı’dan 10 Aralık mesajı

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Helvacı, “Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir” dedi.

 

BİREYİN GÜVENLİĞİ

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Helvacı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, II. Dünya Savaşı sonrası insanlara yaşama ve korunma arzusunun pekiştirilip, geniş hak ve özgürlükler tanınması adına 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Ülkemizde ise, Beyannamenin ilanının hemen ardından 6 Nisan 1949’da onaylanarak, BM’de 10 Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık insan hakları günü olarak kutlanmaktadır” dedi. Helvacı, “Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir” ifadelerini kullandı.

 

KORUYAN MEKANİZMA

Helvacı, “Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda önemli adımlar atılmış, atılmaya da devam edilmektedir” dedi.  Helvacı, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla görev yapan kolluk birimlerimiz, son yıllarda almış oldukları eğitimlerle, hukuka bağlılık ve insan haklarına saygı hususlarında büyük hassasiyet kazanmışlardır. Ülkemizde kolluk personeli, artık devletin zorlayıcı gücü olarak değil, insan haklarını ve hukuk düzenini koruyan bir mekanizma olarak görev yapmaktadır” dedi. Kaymakam Helvacı, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.