Gal sineği ihmale gelmez

Fındıkta Mart ayı üçüncü hafta bakımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındık gal sineğine karşı kimyasal mücadele hazırlığı yapılabileceğini söyledi.

Yaprakları döküyor

Fındık bakımında Mart ayı üçüncü haftada yapılabilecek uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındık gal sineğinin zararlarından bahsetti. Ersoy, “Fındık Gal Sineği, kışı larva döneminde toprağın yüzeyine yakın derinliğinde beyaz bir kokon içinde geçirir. Martta pupa olur ve Mart ayı sonunda ergin çıkışları görülür. Zararlı larvalar yapmaktadır. Daha çok yapraklarda damarlar boyunca ya da çotanakta yeşil cüruf üzerinde, sürgünlerin uç kısımlarında galler oluşturarak zararlı olurlar. Zarar sonucu yapraklarda ur, siğil gibi şişkinlikler görülür. Fazla sayıda gal oluşumu yaprağın kuruyup dökülmesine neden olur” dedi.

Önceden belirlenmeli

Fındık gal sineği ile kimyasal mücadele için ilaçlanacak bahçelerin bir yıl önceden belirlenmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, “Gallerin iyice belirgin olduğu Mayıs ayı içerisinde 10 dekarlık bir bahçede 10 ocakta birer dal seçilip; dal adedi ve dallardaki bütün çotanaklar sayılır. Bu çotanaklarda tek bir gal olsa bile bulaşık olarak kabul edilir. Bahçedeki bulaşıklık oranı yüzde 50 ise kimyasal mücadeleye karar verilir. İlaçlama ergin çıkışlarının olduğu ve fındık sürgünlerinin iki yaprakçıklı olduğu genelde Mart sonu yapılmalıdır. Bunun haricinde ayrıca Mart ayında Filiz alma ve kökten dal kesimleri yapılabilir. Sonbahar döneminde kesilen dallar bahçe içerisinden çıkarılarak bahçe temizliği yapılabilir” şeklinde konuştu.

Zarar seviyesi belirlenmeli

Mühendis Ersoy, Fındık gal sineği haricinde fındık yaprak deleni zararlılarının, ilçe genelinde ekonomik zarar eşiğinin altında olduğunu, ilaçlama yapılmadan önce zarar seviyelerinin belirlenerek uygulama yapılması gerektiğini de açıklamalarına ekledi. Ersoy, “Fındık Yaprak Deleni zararlısına karşı kimyasal mücadele hazırlığı yapılabilir. Kimyasal Mücadeleye başlamadan önce, İlaçlamayı gerektirecek yoğunlukta zararlı bulunup bulunmadığını tespit etmek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 10 da büyüklükteki bahçelerden 10’ar ocak, beyaz bir örtü üzerine silkelenir ocak başına 5 ergin görülürse, bahçelerde kimyasal mücadele uygulanır. İlaçlamalara Mart sonlarında başlanmalıdır” dedi.