Karasu

Fındık dikimi yapılabilir

Fındık dikimi yapılabilir

Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, fındıkta Aralık ayı ikinci hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ersoy, “Fındık bahçesi hazırlığı ve fidan dikimi yapılabilir” dedi.

Hemen fındık dikilmez

Fındıkta Aralık ayı ikinci hafta bakımı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Fındık bahçesi hazırlığı ve fidan dikimi yapılabilir. Fındık Bahçesi Kurulurken Yapılması gereken İşlemlerin Birincisi Arazinin hazır hale getirilmesidir. Ekonomik ömrü oldukça uzun olan fındığın dikimden önce arazi ve toprak hazırlığının çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Her araziye hemen fındık dikilemez. Bazı araziler vardır dikime uygundur. Fazla bir düzeltme yapmadan hemen fındık dikilebilir” ifadelerini kullandı.

Bazı işlemler yapılır

Ersoy, “Bazı arazilerde vardır yer yer düz olabildiği gibi meyilli de olabilir. Çukurlu ve tümsekli olabilir. Bazı düz araziler vardır ama taban su seviyesi yüksektir. Böyle arazilere hemen fındık dikilemez. Böyle arazilerde fındık dikmeden önce bazı işlemler yapılır, arazi fındık dikimine uygun hale getirilir, fındık öyle dikilir. Yeni tesis edilecek fındık bahçesi için düz arazilerde uygulanacak toprak tesviyesi meyilli arazilere göre daha kolay olmaktadır. Arazinin düzgün bir yüzey alması sağlanır. Taban suyunun sorun olmadığı düz ve taban arazilerde, tümsek olan yerlerden alınan topraklar çukur olan yerlere doldurulur” dedi.

Dalcıklar kurur

Arazinin düzgün bir yüzey alması gerektiğini belirten Mühendis Ersoy, “Taban suyunun sorun olmadığı düz ve taban arazilerde, tümsek olan yerlerden alınan topraklar çukur olan yerlere doldurulur. Arazinin düzgün bir yüzey alması sağlanır. Düz arazilerde fındık bahçelerinin en büyük sorunu taban suyunun yüksek olduğu yerlerde fındık kökleri taban su seviyesinin yüksekliğinden dolayı su içinde boğularak büyüyemez, dallarda sürgün, yaprak ve dalcıklar kurur.  Düz arazilerde taban suyunun sorun olduğu yerlerde balıksırtı teras dediğimiz teraslama yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Analiz ve işlenme önemli

Mühendis Ersoy, “Fındık bahçesi kurulurken yapılması gereken işlemlerin ikincisi toprağın hazırlanmasıdır. Toprak, fındığın istediği özellikleri taşımıyorsa orada istenildiği gibi fındık yetişmez. Bu nedenle ya bu toprağın bir kısmının değiştirilmesi ve ıslah edilmesi gereklidir. Dikim öncesi toprak analizi ve işlenmesi önemlidir. Ocak çukurlarının açılmasından önce ocakların sıra üstüne ve sıra arasına verilmesi gereken aralık ve mesafelerin belirlenmesi gerekir. Ocaklar sık dikilmektedir. Ocakların ya da dalların sık dikilmesi ile sanki fazla ürün alınır, aksine daha az ürün alınır” diye konuştu.

Mesafe verilmeli

Sık dikilen fidanlar dolayısıyla dallar gelişip büyüdüklerinde birbirlerine girerek birbirlerinin güneş almalarını ve büyümelerini engellediğini belirten Ersoy, “Budama, gübreleme ve ilaçlama gibi uygulamalar istenildiği gibi yapılamaz. Verimi düşüren bu sebeplerin ortadan kaldırılması için dikim sırasında ocaklar arasına veya dallar arasına belli bir mesafenin verilmesi gerekir. Fındık bahçelerinin bakımlı ve tekniğe uygun olmalarının ilk şartı; ocak şeklinde dikiliyorsa ocaklara, tek dal ya da bir arada iki dal şeklinde dikiliyorsa dallara büyümeleri için ihtiyaç duyulan kadar alanın, yerin ve mesafenin verilmesidir” dedi.

Adapte olmasını sağlar

Ersoy, “Fındık fidanlarının dikimi ekim ayından itibaren, ilkbaharda bitkilere su yürüyünceye kadar geçen zaman içinde yapılabilirler. Erken dikilen fidanların köklerinde kış boyunca emici kökler meydana gelir. Bu kökler kış boyunca yağan yağmurlarla yumuşayan toprakla temasa geçerek fidanların daha çabuk adapte olmasını sağlar. Sonbaharda yapılan dikimlerin bir avantajı da tutmayan fidanların yerine şubat-mart aylarında yenilerinin dikilebilmesi, böylece yıl kaybı olmadan dikimlerin tamamlanabilmesidir” şeklinde konuştu.

Dalcık budaması yapılır

Toprak tahlili sonucuna göre Fındığın ihtiyacı miktarında fosforlu gübre kullanımına devam edilebileceğini ifade eden Karasu Ziraat Odası Yüksek Mühendisi Serap Vildan Ersoy, “Fındık Bahçelerinde Kireçlemeye devam edilebilir. Fındıkta kök yüzeyinden dal kesimleri, Dal ve dalcık budaması yapılabilir. Fındık bahçesinden toprak tahlili için numune alınmaya devam edilebilir. Fındık Kök Çürüklüğü Hastalığı ile mücadeleye devam edilebilir.

Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilebilir” ifadelerini kullandı.