Kocaali

Faturayı millet ödüyor

 

Salı günü gerçekleşen Nisan ayı Olağan Belediye Meclis toplantısında gündeme dair açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Acar, kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen açıklamaya ilişkin “Görev ve yetkisi, hakkı ve hududu olmayanların bu tip ahkam kesmelerinin faturasını millet ödüyor” şeklinde konuştu.

 

İTİBARA LEKE

Kocaali Belediyesi Nisan ayı olağan beldiye meclis toplantısı geçtiğimiz Salı günü belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde gündem dışı konuşma yapan belediye başkanı Ahmet Acar kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen bildiriye ilişkin değerlendirmede bulundu. Acar “Ben bu adım atıldığında şunu bekliyordum. Bütün siyasi partiler bütün STK’’lar çok net bir şekilde bu adımı reddedip, sosyal medyadan yayınlanan bu bildiriyi çöp sepetine atıp, ama eğer varsa bahsedilen hususlarla ilgili bir sorun ‘Herkes haddini hududunu bilsin, bu sorunu siyaset kurumu STK’lar görev yetki ve selahiyeti olanlar aralarında tartışır ve kararı onlar verir” demelerini bekliyordum. Bu ülkenin imkanlarıyla kaynaklarıyla çok güzel yetişerek, çok şerefli makamlara gelmişsiniz sonra ne göreviniz, ne yetkiniz, ne sorumluluğunuz ne haddiniz ne de hududunuz olmayan konularda ahkam kesiyorsunuz. Bu ahkam kesminizin faturasını da millet ödüyor. Ekonomik olarak ödüyoruz, siyasi olarak ödüyoruz. Yayınlanan bu hadsiz bildiri Türkiye’nin itibarına sürülmeye çalışılan bir lekedir. Şiddetle kınıyoruz. Hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Yazı İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine göre 2019 mali yılı Kocaali Belediyesi, faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve e.972 sayılı yazı ile meclise sunulması konulu birinci madde gereğince birinci Başkan Vekili Sevgi Serdar’ın başkanlığında faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Gündemin 2. 3. ve 4. Maddeleri üzerine meclis başkan vekilliği, katip üye ve encümen seçimleri seçimleri gizli oylama ile gerçekleştirildi. 1. Meclis Başkan Vekili Sevgi Serdar,  2. Meclis Başkan Vekili Zeki Kanbur, Meclis Katipleri Emre Yılmaz ve Mehmet Alemdar. Encümenler Mehmet Alemdar ve Cafer Eriş şeklinde oluştu. Gündemin beşinci maddesi gereğince komisyon üyeleri belirlenerek oylamaya sunuldu. İmar komisyonu Enver Çelik, Zeki Kanbur, Ahmet aygın, Serdar Gül ve Hasan Ali Kulaç şeklinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Abdulhamit Bağ, Sevgi Serdar, Cafer Eriş, Batıkan Zorbey Turgut ve Rıdvan Öner şeklinde, Çevre Komisyonu, Sevgi serdar,  Emre Yılmaz, Enver Çelik, Serdar gül ve Ayhan Çetinkaya şeklinde, Eğitim Kültür Gençlik ve spor komisyonu Emre Yılmaz, Enver Çelik Mehmet Alemdar, Batıkan Zorbey Turgut ve Özcan Gündoğdu şeklinde oylamayasunuldu. Tüm komisyon üyelerinin üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine belediye meclisinin 02.02.2021 tarih ve 40 sayılı kararında mülkiyeti belediyeye ait Karapelit Mahallesi, Petekler Mevkii’nde bulunan 102 ada, 53 numaralı parsel 12.367,53 m2 yazılması gerekirken sehven 12.263,53 m2 olarak yazılmış olan fındıklık niteliğindeki taşınmazın satışının yapılabilmesi için, kararın düzeltilerek 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince, belediye encümenine yetki verilebilmesinin “uygun olacağına” dair 17.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı plan ve bütçe komisyon raporu konulu altıncı madde oy birliği ile kabul edildi. Fen işleri müdürlüğünün talebi üzerine 02.03.2021 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Kocaali ilçesi, Merkez Mahallesi 11793 ve 11838 nolu parsellerin arasında bulunan 10 m. genişliğindeki taşıt yolu güzergahı düzenlemesine ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 08.03.2021 tarih ve 2021/3 sayılı imar komisyon raporu konulu yedinci madde, 02.03.2021 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Alandere Mahallesi 12701 ve 12707 nolu parsellerin arasında bulunan park alanı ve imar yolları güzergahının düzenlenmesine ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 08.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı imar komisyon raporu konulu sekizinci madde, 02.03.2021 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; kocaali ilçesi, yayla mahallesi 10931 nolu parselin batısında bulunan 15 m. genişliğindeki taşıt yolu güzergahı düzenlenmesine ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 08.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı imar komisyon raporu konusu dokuzuncu madde, 02.03.2021 tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Alandere Mahallesi 516 ada, 1 nolu parsel ile 517 ada, 2 nolu parsel ve 524 ada, 1 nolu parsel ile 522 ada, 4 nolu parsel arasında bulunan 7 m. Genişliğindeki yaya yolu güzergahı düzenlemesine ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 08.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı imar komisyon raporu konulu onuncu madde,  02.03.2021 tarih ve 52 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; kocaali ilçesi, karşı mahallesi 780 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 3488, 3489 ve 3491 nolu parselleri kapsayan imar adasındaki yaya yolu düzenlemesine ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 09.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı imar komisyon raporu konulu on birinci madde ve 02.03.2021 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; kocaali ilçesi, yalı mahallesinde yer alan 25 m. Genişliğindeki taşıt yollarının yeniden düzenlenmesi ve teknik altyapı alanına yönelik “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” nin “uygun olacağına” dair 09.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı imar komisyon raporu konulu on ikinci maddeler ilgili komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Fen işleri müdürlüğünün talebi üzerine Kocaali( merkez) ilçesi 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı içerisinde, yayla mahallesi, 10915 parselin kuzeyinde geçmekte olan 7 m. Genişliğindeki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” talebinin 25.03.2021 tarih ve e.1077 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu on üçüncü madde ile Kocaali( merkez) ilçesi 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı içerisinde, yenimahalle, 477 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin içerisinde bulunan 7 m. Genişliğindeki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” talebinin 25.03.2021 tarih ve e.1078 sayılı yazı ile meclis’e sunulması konulu on dördüncü maddeler oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.

İlave teklifle gündeme eklenen 2021 yılı mali gelir ve bütçe tarifesinde düzenleme konulu on beşinci madde oy birliği ile kabul edildi.