Köşe Yazıları

Berat Kandili

 

Değerli okurlar, Berat Kandili İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve itaatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teala o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur. (İbn Mace)

Hadis-i Şerif’te anlaşılacağı gibi o gece (Berat Kandili Gecesi) ilahi rahmet coşmuştur. Berat gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini O’ndan talep eden ve belalardan O’na sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahttır, ziyandadır.

Berat Kandili’nin önemi hakkında diğer bir Hadis-i Şerif’te ise şöyle buyuruluyor: Hz. Aişe validemiz, Peygamber efendimizin Berat gecesinde, sabaha kadar ibadet ettiğini görünce sordu:

– Ya Resulallah, Allah Teala’nın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

– Ey Aişe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Aişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?

Aişe validemiz tekrar sordu:

– Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resulallah?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle olur. Bu gece, Allah’ın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tövbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

“Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma” diye dua etmelidir. Diğer bir Ayeti Kerime’de ise Berat Gecesi’ni idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerimde; “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Berat gecesiyle af kapısından giren, Ramazan ve Kadir gecesinin bereketine gönlü uyananlardan olmamız dileğiyle…