Ekonomi

Bayraktar: En önemli sorun tarım

Bayraktar: En önemli sorun tarım

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkede yaşanan tarım envanteri eksikliği konusunda basın açıklaması yaptı. Bayraktar, “Ülkemiz hala en son 2001 yılında yapılan tarım sayımındaki tarımsal işletme sayısını ve ortalama arazi büyüklüğünü kullanıyor” ifadelerini kullandı.

 

Rakamlar güncel değil

Ülkede yaşanan tarım envanteri eksikliği konusunda basın açıklamasında bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretim bir türlü planlanamıyor. Ülke kaynakları, üretim faktörleri verimli kullanılamıyor. Sağlıklı bir üretim planlaması tam ve doğru tespit edilebilen güncel verilerle yapılabilir. Her 10 yılda sonu 1’le biten yıllarda tarım sayımı yapılması kanunla belirlenmiştir. Buna rağmen ülkemiz hala en son 2001 yılında yapılan tarım sayımındaki tarımsal işletme sayısını ve ortalama arazi büyüklüğünü kullanıyor. İşletmelerin büyüklükleri, parsel sayıları, işletme büyüklüklerine göre arazi miktarları, hayvan sayıları, gübre ve ilaç kullanımı, makina-ekipman rakamları güncelliğini yitirdi” dedi.

Değişimler göz önüne serilecek

Açıklamasına devam eden Genel Başkan Bayraktar, “Ülkemizde tarımın en önemli sorunlarından birisi de tarım envanterinin tam olarak ortaya konulamamasıdır. Sağlıklı bir tarım envanteri, başta üretim planlaması olmak üzere, diğer tarım politikalarını üretmede politika oluşturanlara ve sektördeki tüm paydaşlara karar almada bilgi ve güç sağlayacaktır. Tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımlar Türkiye’nin tarımsal yapısını, bu yapıda zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri gözler önüne serecektir. Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.

Üreticide tüketicide mağdur

Konuşmasına devam eden Bayraktar, “Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır. Planlı, talebe uygun bir üretim, dolayısıyla fiyat istikrarsızlığını ve pazarlama sıkıntısını giderecek bir üretim planlaması tarımımız açısından hayati öneme sahiptir. Bir sene bir üründe fiyatın yükseldiğini gören çiftçilerimizin, ertesi sene o ürüne yönelmesi nedeniyle ürün bolluğu ve dolayısıyla fiyatlarda aşırı düşüş yaşanabiliyor. Ertesi yıl aynı ürünün fiyatı üretim azlığından yükseliyor. Üretici de tüketici de mağdur oluyor. Tarım sayımıyla ülke tarımının resmi çekilirken, tüm ilçe ve iller bazında da tarımsal işletme verileri ortaya konulacaktır” şeklinde konuştu.

Veri tabanı oluşturulacak

Bayraktar, “Tarım sayımıyla birlikte üretim maliyetleri ve gelirlerle ilgili bilgilerimiz artacaktır. Tarımsal üretimin demografik özellikleri ortaya konulurken, finansal tablo da ortaya çıkacaktır. Tarım sayımları tarımda dönemler itibarıyla gerçek gelişimi gösterecek, gelişen eğilimleri ortaya koyacak, tarıma ve kırsala yönelik proje, araştırma ve yatırım programlarının nitelik ve niceliğinde, yer seçiminde önemli bir veri sağlayacaktır. Geçmiş tarım sayımlarında olduğu gibi 755 Ziraat Odamızla birlikte tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazırız. TZOB olarak, otomasyon sistemimizle, tarımla ilgili verilere anında ulaşıp, tarımı kesintisiz izleyip, tarımsal politikaların belirlenmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Türk tarımı ileri taşınacak

Konuşmasına devam eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Sistemimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın Çiftçi Kayıt Sistemiyle entegre çalışıyor ve Türkiye İstatistik Kurumu’na düzenli veri akışı sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı tüm illere, ilçelere yayılmış teşkilatıyla tarım sayımını rahatlıkla yapabilir. Odalarımız ve üreticilerimiz de tarım sayımı yapan görevlilerle işbirliği yapma noktasında üzerlerine düşeni yapacaklardır. Nihai olarak ise tarım envanterinin tam ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi şüphesiz tüm paydaşlarıyla Türk tarımını ileri taşıyacak ve rekabet gücünü artıracaktır” diyerek konuşmasını tamamladı.