Köşe Yazıları

Ali Sarımert, “Ah Kudüs’üm”

Ah Kudüs’üm

Kudüs, bizim gözbebeğimizdir. Kudüs, bizim tükenmeyen özlemimizdir.

Kudüs, nice peygamberin tevhid mücadelesine sahne olmuş, ismiyle ve çevresiyle mukaddes ve mübarek kılınmış bir şehirdir.

Kudüs, Kutsi Şerif’tir. Diğer adıyla Beytü’l-Makdis’tir. Binlerce yıldır birçok medeniyete beşiklik yapan Kudüs ve çevresinde Hz. İbrahim, Hz. Yakub, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. İsa gibi nice peygamberler yaşamıştır.

İsrâ ve Mirâc olayı ile Kudüs’ün son kutlu misafiri Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) olmuştur. İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksâ da Kudüs’tedir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa, bize Peygamberimizin müjdesi ve emanetidir.

Kudüs, her müminin gönülden bağlandığı ve aziz bildiği bir şehirdir.

Kudüs, herhangi bir toprak parçası değildir.

Kudüs, sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ve insanlığın ortak meselesidir.

Kudüs, Hz. Ömer’in fethiyle huzura kavuşmuştur.

Müslümanlar, Kudüs’te uzun yıllar adaletli bir yönetim sergilemişlerdir.

Herkesin canına, malına, inancına saygı duymuşlardır.

Hatta gayr-i müslimler, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam’ın adaletine sığınmışlardır.

Ama Darü’s-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs uzun zamandır mahzundur, yıllardır kan ağlamaktadır.

Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır.

Kudüs, her türlü saldırıya maruz kalarak barışın şehri olmaktan çıkmıştır.

Peygamberler diyarında silahlar susmamaktadır.

Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Kudüs ve çevresinde yaşayanlar, baskı, şiddet ve yalnızlaştırma gibi insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

İnsanların yaşama, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca kastedilmekte, kimlik ve kişilikleri, onur ve haysiyetleri hedef alınmaktadır.

Gözbebeğimiz olan Mescid-i Aksa’dan daha dün müminler alıkonmuşken bugün ise Kudüs, işgal edilmeye çalışılmaktadır.

İnsanlığı, kadim geleneği ve uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış, Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma gayreti içerisindedir.

Bilinmelidir ki, böylesi fütursuzca girişimler, Kudüs ve çevresini huzursuzluk ve çatışma yurdu haline getirecektir.

Bu tür kabul edilemez teşebbüsler, sağduyuya ve insanlığın vicdanına vurulan büyük bir darbedir. Huzuru, barışı ve güvenliği yok etmeye yönelik tehlikeli bir adımdır.

Şu bir gerçektir ki, bugün İslam coğrafyasının, kardeşlerimizin ve insanlığın maruz kaldığı tüm felaket, zulüm ve mağduriyetlerden çıkaracağımız dersler vardır.

Geliniz, bir an önce ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim.

Birbirimizin saygınlığını ve haklarını koruyalım.

İçinde bulunduğumuz zorluklardan, acılardan, mahrumiyetlerden kurtulabilmek için her birimiz olanca gücümüzle çalışalım.

İnancımızı, değerlerimizi yaşayalım ve gelecek nesillerimize öğretelim.

Aziz milletimiz, tarih boyunca Kudüs’le, Mescidi Aksâ ile ve Filistinli mazlum kardeşlerimizle gönül bağını hiçbir zaman koparmamıştır.

Bundan sonra da koparmayacaktır…