Karasu

7 taşınmaz satılacak

7 taşınmaz satılacak

Karasu Belediye Meclisi tarafından daha önce encümene verilen yetki kapsamında muhtelif mahallelerde 7 adet taşınmaz ihaleye çıkıyor. Ağustos’un 22’sinde yapılacak ihale, her taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenecek.

Açık artırma

Mülkiyeti Karasu Belediyesi’ne ait, ilçe muhtelif mahallelerinde bulunan 7 adet taşınmazın satış ihalesi 27 Temmuz tarihli ve 309 sayılı Encümen kararı ile onaylanmıştı. Karasu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre her biri ayrı ayrı açık artırma usulü ile satışının 22 Ağustos Salı günü gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Meclis salonunda yapılacak

Karasu Belediyesi tarafından paylaşılan Taşınmaz Satışı İhale İlanında, Hürriyet Mahallesinde bulunan 23.137,28 metrekare arsanın satışı saat 14.00’da, Kuzuluk mahallesinde bulunan 289,75 metrekare arsanın satışı 14.10’da, Kabakoz mahallesindeki 12,45 metrekare arsanın satışı 14.20’de Tuzla mahallesindeki 195,41 metrekare arsanın satışı 14.30’da, Yassıgeçit mahallesindeki 2766,62 metrekare arsanın satışı 14,40’ta, Karasu mahallesindeki 440,57 metrekare arsanın satışı 14,50’de ve Karasu mahallesinde bulunan 2311,49 metrekare arsanın satışının ise saat 15.00’da belediye hizmet binasında yer alan meclis salonunda yapılacağı bilgisi yer aldı.

Evrak teslimi

Yine aynı ilanda, ihale ile her türlü vergi, resim harçların istekliye ait olduğu ve ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30’a kadar Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiği bildirildi. İhale ile ilgili her türlü şartname ve diğer bilgilerin Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebileceği bilgisi verildi.