Karasu

46 milyonda 8 beraat, 5 hapis cezası

 

Kamuoyunda 46 milyon olarak bilinen Edimin İfasına Fesat Karıştırma Davası’nda sona gelindi. Çarşamba günü Karasu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 kişi beraat ederken, Karasu eski Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ile beraberindeki 4 kişiye de hapis cezası verildi.

 

RAPORLAR HATALI

Çarşamba günü kamuoyunda 46 milyon olarak bilinen Edimin İfasına Fesat Karışma Davası’nda sona gelindi. 13 kişinin yargılandığı davada sanıklar son sözlerini söyledi. Sanık A.G, İçişleri Bakanlığı’nın müfettişlerince hazırlanan raporların hatalı olduğunu, gelen müfettişlerin bir şeyler bulmak amacıyla geldiklerini söyledi. A.G, “Keşif sonrası tanzim edilen bilirkişi raporunu düzenleyen bilirkişiler olaya vakıf değildir. Söz konusu ihalenin yapımı aşamasında İller Bankası’nın görevlileri tarafından inceleme yapılmış herhangi bir eksiklik bulunmaması sebebiyle ödeneklerin verilmesine izin verilmiştir. İhale kapsamında yapılan çalışmalarda herhangi bir eksiğimiz yoktur” dedi.

 

EKSİKLİK YOK

Savunmasına devam eden A.G, yapılan tespitlerin hatalı olduğunu söyleyerek, müfettişlerin gözleme dayalı olarak tutanak tuttuklarını söyledi. A.G, “Coğrafi şartlar sebebiyle altyapı çalışmasının yapıldığı alan geniş bir alandır. Bazı yerlerde derinlik farklı olmaktadır. Buralarda eksik malzeme kullanılmışsa kullanılmayan bu parçalar ihaleyi alan şirketten alınarak belediyenin uhdesinde başka işlerde kullanılmıştır. Bu konu ile ilgili de tüm belediye çalışanlarının bilgisi bulunmaktadır. Genel olarak ihale kapsamında yapılan işlerde herhangi bir eksiklik yoktur. Hileli bir hareketle ihale kapsamında menfaat temin etmedik” sözlerini kullandı.

 

PROJEYE UYGUN

A.G, “Raporlardaki fiyat farkının farklı olmasının nedeni yapılan işlere ilişkin ödemelerin belediye tarafından 2016 yılı birim fiyatı esasına göre yapılmıştır. Bunun sebebi ödemelerin uygulama ayındaki birim fiyatlarına göre hesaplanmasından kaynaklıdır. Ancak bilirkişi raporlarında birim fiyatı hesabı 2015 yılına ilişkin hesaplamalar doğrultusunda yapılmıştır. Bu olaylar ile ilgili suç işleme kastım yoktur” diyerek beraatını talep etti. G.R ise, A.G’nin açıklamasına katıldığını, projelerin incelendiğinde işin projeye uygun olarak yapıldığını, yapılmamış bir işi yapılmış gibi göstermediklerini ellerinden geldiğince ihale kapsamındaki işleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyerek beraatını talep etti.

 

USULÜNE UYGUN YAPTIK

Karasu eski Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu savunmasında, “Ben 35 yıldır kamu görevi ifa ediyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Dava konusu olayın teknik yönünü bilmediğim için diğer sanıklar gibi detaylı savunmada bulunamayacağım, diğer sanıklar A.G. ve G.R.’in savunmalarına iştirak ediyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım, ihaleyi usulüne uygun yerine getirmeye çalıştık. Edimin İfasına Fesat Karıştırma amacıyla hareket etmedik. Bu sebeple beraatımı talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklara da söz verildi hepsi tek tek beraatlarını istediklerini beyan etti.

 

KARAR ÇIKTI

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Davası’nda Hakim Yusuf Yalı, kararı açıkladı. Kararda Yüksel Aygüneş, Selçuk Kaçar, Samet Özkan, Onur Aydın, Levent Kutlu, Erdoğan Ünsal, Ersin Yücel ve Kenan Demiralp’in beratına karar verildi. Karasu eski Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, A.G ve G.R’nin ayrı ayrı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların yargılama aşamasında tutum ve davranışları dikkate alınarak cezalarında TCK’nın 62 maddesi uyarında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis cezasına, sanıklardan H.T ve M.K’nin ise ayrı ayrı 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 62 maddesi uyarında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. İspiroğlu ve beraberinde ceza alan sanıkların ise İstinaf yasa yoluna gidecekleri öğrenildi.