Köşe Yazıları

30 Ağustos Zafer Bayramı

 

Şanlı tarihini altın sayfalarla süsleyen Türk milletinin unutulmaz zaferlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Şanlı tarihimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir yer tutmaktadır. Çünkü o hürriyet ve istiklalimizi kazandığımız bir zafer günüdür. Kahramanlıkların destanlaştığı, bizi biz yapan, bizi tarih yapan zaferler ayı Ağustos’tur. 1071’de kazanılan Malazgirt Zaferi’ne müteakip Anadolu’ya ayak basışımızdan itibaren, düşmanlarımızın Türk milletine karşı her alandaki saldırıları devam edegelmiştir.

Bu saldırılar Haçlı seferleri ile başlayıp yüzyıllarca sürmüş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesi ile sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması ile topraklarımız düşmanlar tarafından istila edilmişti. Bu istilayı asla kabul etmeyen kahraman ecdadımız topyekun bir mücadeleye atılmak zorunda kaldı. Tarihe Türk İstiklal Savaşı olarak geçen bu büyük mücadelenin tek hedefi Türk İstiklalinin ve Türk vatanının düşmanlardan kurtarılmasından ibaretti. Birinci Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgal edilmesini kabullenmeyen Mehmetçik, Ağustos 1922’de Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında milleti ile bütünleşerek ay yıldızlı bayrağını canından aziz saydığı vatanını müdafaa etmiş ve düşmanı ülkemizden atmıştır. Yokluklar içinde ve en zor şartlar altında üzerine saldıran yedi düvele karsı, tarihte benzeri görülmemiş bir destan yazan Müslüman Türk milletinin savaş meydanındaki kahramanlığını ve azmini Başkumandan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle anlatıyor: ‘Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre idi. Yani ölüm muhakkak birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamadan kamilen şehit düşüyor. İkinciler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar şehit olacağını biliyor, en ufak bir fütur bile getirmiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar.

Bu, Türk askerindeki imanı ve ruh kuvvetini gösteren Şayan-ı hayret ve Şayan-ı tebrik bir misaldir.’ 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türk milleti yenilmezliğini ve esaret altına alınamayacağını dost ve düşman bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer Türk devletinin varlığının ebediyete kadar devam edeceğini ispat etmiştir. Bu zaferin temelinde Türk’ün imanı, inancı, istiklal aşkı, hür yaşama azmi yatmaktadır. Bu vesileyle canlarını feda ederek bizlere hür bir vatan bırakan, başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz…