23 Eylül 2020 Çarşamba

SAKARYAKUZEY

Gün Gün Ramazan Duaları

gun-gun-ramazan-dualari

Ramazan ayı boyunca her gece okunacak dualar... Hangi duanın ne kadar sevabı var. İşte Ramazan ayı boyunca gün gün okunabilecek dualar.
28 Haziran 2014 Cumartesi 15:21

BİRİNCİ GECE (28.Haziran.2014 - Cumartesi)

İbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulullah efendimiz buyurmuşlar ki:

Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir:

1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.İKİNCİ GECE (29.Haziran.2014 - Pazar)

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:

Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:

1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.

ÜÇÜNCÜ GECE (30.Haziran.2014 - Pazartesi)

Rivayetçiler Ömer ve Said (r.a):

Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)'ın elinden bir kase şarap içer ki asla susuzluk görmez.

DÖRDÜNCÜ GECE (1.Temmuz.2014 - Salı)

Ebu'd Derda (r.a):

Bu gece bir Fatiha ve dört kere Asr suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur:

1. Müslüman olarak dirilir.
2. Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.
3. Müslüman olarak ölür
4. Yüzü ayın on dördü gibi olur.
5. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir (r.a) cennetle müjdeler.

BEŞİNCİ GECE (2.Temmuz.2014 - Çarşamba)

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır:

Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 Fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar

ALTINCI GECE (3.Temmuz.2014 - Perşembe)

İbn-i Mesut rivayet eder:

Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de "şehidellahu ennehu" ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna: ‘Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme’ der.

YEDİNCİ GECE (4.Temmuz.2014 - Cuma)

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder:

Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere; “Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim” der.

SEKİZİNCİ GECE (5.Temmuz.2014 - Cumartesi)

Hz. Ali  (r.a) rivayet eder:

Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer Felak, Nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır.

DOKUZUNCU GECE (6.Temmuz.2014 - Pazar)

İbn-i Mesud (r.a) rivayet eder:

Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın on dördü hali gibi nurlanır.

ONUNCU GECE (7.Temmuz.2014 - Pazartesi)

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder:

Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa; 1.rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2.rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3.rekatta 1 Fatiha ve Duha yı, 4.rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir:

“Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.”

ON BİRİNCİ GECE (8.Temmuz.2014 - Salı)

Ebu Hüreyre (r.a) rivayet eder:

Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna A'teyna, 10 İhlas okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

ON İKİNCİ GECE (9.Temmuz.2014 - Çarşamba)

Şuraka rivayet eder:

Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

ON ÜÇÜNCÜ GECE (10.Temmuz.2014 - Perşembe)

Hz. Aişe rivayet eder:

Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.

ON DÖRDÜNCÜ GECE (11.Temmuz.2014 - Cuma)

Hz. Osman rivayet eder:

Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.

ONBEŞİNCİ GECE (12.Temmuz.2014 - Cumartesi)

İbn-i Mesut rivayet eder:

Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden Azad ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim (a.s)'a inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar. Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

ON ALTINCI GECE (13.Temmuz.2014 - Pazar)

Rasulüllah (s.a.v.) buyurmuştur ki:

Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve ''Kulillahümme...'' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir. Bunların 10 ' u dünyada 90 'ı ahirettedir.

ON YEDİNCİ GECE (14.Temmuz.2014 - Pazartesi)

İbn-i Abbas rivayet eder:

Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve ''İnna A'teyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Allah o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir. Ve Müslüman olarak ruhunu alır. Ayrıca Azrail (a.s) son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.

ON SEKİZİNCİ GECE (15.Temmuz.2014 - Salı)

Hz. İbn-i Ömer (r.a) rivayet eder:

Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail (a.s) ona geldiği vakit cenneti müjdeler.

ON DOKUZUNCU GECE (16.Temmuz.2014 - Çarşamba)

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder:

Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha, 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

YİRMİNCİ GECE (17.Temmuz.2014 - Perşembe)

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder:

Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

YİRMİ BİRİNCİ GECE (18.Temmuz.2014 - Cuma)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

YİRMİ İKİNCİ GECE (19.Temmuz.2014 - Cumartesi)

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile 5 Vedduha okursa; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur. Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ GECE (20.Temmuz.2014 - Pazar)

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ GECE (21.Temmuz.2014 - Pazartesi)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olunur. Korkma! Sen semin olanlardansın.

YİRMİ BEŞİNCİ GECE (22.Temmuz.2014 - Salı)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa, o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz. Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

YİRMİ ALTINCI GECE (23.Temmuz.2014 - Çarşamba)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekâtında 1 Fatiha,1 Ayete'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir taç giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.

YİRMİ YEDİNCİ GECE (24.Temmuz.2014 - Perşembe)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.

YİRMİ SEKİZİNCİ GECE (25.Temmuz.2014 - Cuma)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar. Ve kıyamette hesaptan kurtulur.

YİRMİ DOKUZUNCU GECE (26.Temmuz.2014 - Cumartesi)

Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 Felak ile 2 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kimseye nida eder:

“Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim, günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.''

OTUZUNCU GECE (27.Temmuz.2014 - Pazar)

Nebilerin Sultanı, Esfiyaların burhanı Efendimiz s.a.v buyurmuşturlar ki;

“Bu gece bir kimse 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur”

1. Taatleri kabul olur.
2. Dünyadan iman ile göçer.
3. Kitabı sağ yanından verilir.


ALİ SARIMERT ile RAMAZAN SOHBETLERİ
Yazı dizisi sayfasına dönmek için buraya tıklayınız.

Haber Kaynağı: Sakarya KuzeyHaber okunma sayısı: 1285

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

saatleri-geri-almayi-unutmayin

SAATLERİ GERİ ALMAYI UNUTMAYIN

07 Kasım 2015 Cumartesi 15:02
1-kasim-2015-secim-sonuclari

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI

01 Kasım 2015 Pazar 22:15
findik-12-tl-mecbur-kalmadikca

FINDIK 12 TL, MECBUR KALMADIKÇA...

28 Ağustos 2015 Cuma 12:41
siralar-10-gun-bos-kalacak

SIRALAR, 10 GÜN BOŞ KALACAK

21 Ağustos 2015 Cuma 15:35
2015-genel-secim-sonuclari

2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

07 Haziran 2015 Pazar 20:07
yskdan-cok-onemli-uyari

YSK'DAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

06 Haziran 2015 Cumartesi 13:07

ÜLKE GÜNDEMİ

KARASU’DA TEK BELGELİ OKUL

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Karasu Sezi Eratik Ortaokulu

ÖZŞEN’LE EĞİTİMDE ZİRVE

Özşen Koleji geçtiğimiz hazırlıklarını tamamlayarak 21 Eylül Pazartesi günü derslere başladı. “Eğitime

YILLAR SONRA ASFALTA KAVUŞTULAR

Karasu Karanlıkdere Mahalle Muhtarı Yılmaz Koca, adeta tarla yoluna benzeyen mahalle yollarında Sakarya

TEDBİRLERE UYGUN DÜZENLEME

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Okul

DİNÇ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Karasu Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Eyüp Dinç’in babası Rafet Dinç (88) hayatını kaybetti. Dinç, Cuma günü

SAKARYA - HAVA DURUMU

SAKARYA

Ziyaretçi Sayacı

Bugün:
0 hit, 0 ziyaretçi, 0 ziyaret
Bu hafta:
447 hit, 256 ziyaretçi, 360 ziyaret
Bu ay:
3286 hit, 2016 ziyaretçi, 2820 ziyaret
Toplam:
421169 hit, 128718 ziyaretçi, 192656 ziyaret
bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort escort istanbul yeni escort escort bayan ataşehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort
şişli escort şirinevler escort