27 Eylül 2020 Pazar

SAKARYAKUZEY

RAPOR OLUMSUZ

rapor-olumsuz

Karasu Belediyesi'nin 2019 Mali Bilanço Denetim Raporu'nda önemli noksanlıklar tespit edildiği görüldü. 41 maddelik denetim komisyonu raporunda dikkat çekici maddeler var.
03 Haziran 2020 Çarşamba 19:34

  

Mali tablo

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz Cuma günü Karasu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda 41 maddelik denetim raporu dikkat çekti. Raporda yer alan maddeler arasında 2019 yılı gelir ve giderlerin incelenmesi ve mali bilanço tablosu yer aldı. Ayrıca, Karasu Belediyesi 2019 mali yılı gelir kalemleri incelemelerinde İller Bankası tarafından Karasu Belediyesi’ne ödenmesi gereken bedeller ile Karasu Belediyesi’nin kasasına giren net miktarlarında incelenmesi yer aldı. Karasu Belediyesi’nin mevcut durumda kesinti yapılan kredilerinin kalan ödeme süreleri de ayrıca incelendiği raporda belirtildi.

Harcamalar incelendi

Raporda yer alan maddeler arasında, Belediye bünyesinde bulunan kiralık araçların listesi ve kullanan birimler de yer alırken,  zabıta ve encümen kararları ile imar para cezalarının tahsili yüzdesi ile birlikte yer aldı. Ruhsata aykırı bulunarak yıkım kararı alınmış binaların adet ve yüzdeleri tablo halinde raporda yer alırken, encümen kararlarının uygulanması zorunlu olduğu göz önüne alındığında yıkım kararlarının gerçekleşme oranının yetersiz olduğu da görüldüğü yine aynı raporda belirtildi. Özel Kalem Müdürlüğü’nün özellikle medya, reklam, yemek ve ulaşım harcamaları da incelendi. Harcamaların 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye bütçesinden yapılarak temsil, ağırlama ve tören giderleri yönergesine uyulmadığı görüldü.Fazla makbuz

Yapılan incelemelerde Belediye tahsilatlarında sadece el makbuzlarının kullanıldığı, yazarkasa ve fiş kullanılmadığı da görüldü. Belediye sınırları içerisindeki pazar yerleri haricinde sadece ilçe otobüs terminali işletmesinde el makbuzları ile işlem yapıldığı tespit edildi. Makbuzlara ait kayıtların sisteme zamanında işlendiği de görüldü. İncelenen makbuzların bir koçanında matbaa hatası ile fazla makbuz oluşturduğu anlaşıldı. Makbuz koçanlarının kontrolü sağlanarak saha personeline teslim edilecek. Belediye taşınmazlarına ait 2019 yılı kiralama işlemleri incelendi. Yapılan inceleme neticesinde 31 adet kiralama ihalesinin olduğu, kiralamalar sonucunda 622.141,21 TL tahsil edildiği tespit edildi.

Koordinasyon eksikliği

2019 yılı içerisinde Karasu Belediyesi tarafından 769.001,00 TL işgaliye harcı tahsil edildiği de raporda yer aldı. 2019 mali yılı içerisinde Karasu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra ilçe genelinde sıkı denetim uygulamalarına başladığı, yapılan denetimler sonucunda 331 adet işyeri açma ruhsatı düzenlenerek 630.019,00 TL gelir elde edildiği belirtildi. Denetim komisyonu çalışmalarında belediyenin birimleri arasında koordinasyon eksikliği olduğu tespit edildi. 2017 yılı denetim komisyonu raporun da bu maddenin yer aldığı ancak gereken ilgili gösterilmediği de belirtildi. Konu hakkında gereken hassasiyetin azami derece tutulması da tavsiye edildi.

Karışıklığın giderilmesi

Karasu Belediyesi iştiraki olan KARSAŞ, denetim komisyonu yetkisinde olmadığı için, gelir gider hesapları incelenemediği, ancak bu konu hakkında bağımsız denetim şirketleri yolu ile denetiminin yapılması tavsiye edildi. KARSAŞ şirketi Karasu Belediyesi’nin iştiraki olduğundan yıllık bilanço ve gelir-gider hesapları ile alakalı Belediye Meclisi’nin bilgilendirilmesi uygun görüldü. Karasu Belediyesi yönetimi organizasyon şemasında bulunan isimlendirme ile mali hizmetler, bütçe kullanımlarında yapılan isimlendirmelerin birbirinden farklı olduğu da tespit edilmiştir. Örnek olarak organizasyon şemasındaki Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görülen birimin bütçe harcamalarında ise çevre koruma hizmetleri olarak adlandırıldığı tespit edilmiştir. Bu karışıklığın da giderilmesi belirtildi.

Araç takibi

Karasu Belediyesi hizmet araçlarının araç takip sistemine entegre edilerek üst yöneticiler tarafından izlenebilir hale getirilmesi şeffaflık açısından faydalı olacağı raporda yer aldı. Burada kastedilen her araç için dosya oluşturularak yapılan tüm bakım, tamir ve yedek parça alım işlemlerinin bu dosyaya kaydı yapılarak takip edilmesi tavsiye edildi. Bu şekilde oluşturulan dosyalar dijital ortama aktarılarak ita amirleri tarafından takibi sağlanabilecek. Ayrıca bu işlemler sonucunda ihale yoluyla alımı yapılacak ürünlerin hazırlığı da kolaylaştırılmış olacaktır.

Gelir kaybı

Encümen kararlarında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 2559 sayılı kanunun 6. maddesine göre ceza uygulaması yapılmış olup, uygulanan idari para cezalarının ilgili yıla ait sınır değerlerinin altında olduğu tespit edildi. 2559 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen aykırılıkların tekrarı halinde uygulanan idari para cezalarının aktarılarak uygulanması gerekirken, cezalar aynı miktarda bırakılmıştır. Bu gibi uygulamalardan kaçınılması da önerildi. Ayrıca bu yerlere 2559 sayılı kanunun 6. maddesine göre idari ceza uygulanması gerekirken 5326 sayılı kanunun 32. maddesine göre idari para cezası uygulandığı tespit edildi. Yapılan bu uygulama yasalara aykırı olduğu gibi aynı zamanda belediyenin gelir kaybına da neden olmaktadır. Bu konudaki yanlış uygulamalardan kaçınılması da tavsiye edildi.

Hukuka aykırı

2018 yılı sayıştay denetim raporunda da yer alan imar planında park alanı olarak belirlenen yerin belediye tarafından kiraya verildikten sonra mevzuata aykırı şekilde kafeterya yapıldığı da tespit edildi. Mevzuata aykırı olarak yapılan yapı hakkında 3194 sayılı kanunun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen hükümlerinin ivedi olarak uygulanması gerektiği belirtildi. İmara aykırı kafeterya olarak kullanılan alan, 12.06.2019 tarihinde yeniden bir yıllığına kiraya verildi. Ayrıca kiralama sonucunda aynı işyerine, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı da düzenlendi. Yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu bu nedenle kiralama işleminin ve ruhsatın iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Yeniden değerlendirme

2018 yılı sayıştay denetim raporunda da belirtilen özel yapı şeklini gerektiren pansiyon ve düğün salonlarının mevzuatta belirtilen şartları taşımamasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği de tespit edildi. Mülkiyeti hazineye ait alan üzerinde yapı kayıt belgesi ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlendiği tespit edildi. Yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu da anlaşıldı. Bu şekilde verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yeniden değerlendirmeye tabi tutulması önerildi. İşyeri kiralama ihalelerinde, ihalesi yapılan bağımsız bölüme ait ada parsel bilgileri ile adres bilgilerinin uyuşmazlığı tespit edildi. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi önerildi.

Belgelerde eksiklik

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı işlemlerinde kullanım alanı bilgisinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli şekilde yerinde tespit edilerek müşterek onay yapılarak ruhsat eklerine konulması tavsiye edildi. Doğrudan temin yoluyla yapılan, yaptırılan işlerde fiyat teklif belgelerinde tutar, kaşe ve imza eksikliği tespit edildi. Ayrıca fiyat teklifi veren firmaların o alanda faaliyet göstermedikleri halde, evrak düzenledikleri görüldü. Örnek olarak Karasu ilçe sınırları içerisinde 3 adet hazır beton santrali olduğu halde, bu firmalardan teklif dahi alınmadan piyasada taahhüt işi yapan firmalardan teklif alınarak, yapım işlerinin bu firmalara yapıldığı tespit edildi.

Prosedüre uygun değil

Denetim raporuna göre 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre rekabetten uzak ve belediye açısından ekonomik yönden faydalı olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. 31 Mart seçimlerinden sonra bu usulün açıkça terk edildiği de raporda yer aldı. Bundan böyle yapılacak iş ile ilgili firmalardan teklif alınmaya devam edilmesi önerildi. Belediyeye teklif alma sureti ile alınan klimanın faturası düzenlediği halde ödemenin yapılmadığı, buna rağmen klimanın özel kalem personeli tarafından teslim alma tutanağı düzenlediği görüldü. Yapılan harcamalara ait evrakların prosedüre uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından bundan böyle bu gibi iş ve işlemlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Bakanlık ödüyor

Belediye bütçesinden ödemesi yapılan konaklama işlemlerinin, Belediye bütçesinden yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderleri yönergesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı da tespit edildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye’yi denetim için görevlendirilen müfettişlere konaklama ücreti ödendiği anlaşıldı. Yapılan bu işlemler mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bundan böyle bu konuda gerekli titizliğin gösterilmesi tavsiye edildi. 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan ve ihale mevzuatı gereğince teklif sahiplerden vergi sigorta borcu olmadığına dair belgenin istenmediği, üstelik ihale dışı bırakılması gereken sözleşme imzalandığı tespit edildi.

İhale usulü

Buna mukabil düzenlenen hak edişlerden önce vergi ve sigorta prim borcu sorgulaması yapılmadığı görülmüş olup bununla birlikte ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 31 Mart seçimleri sonrası bu durumların ortadan kalkmasının memnuniyetle karşılandığı da belirtildi. 4734 sayılı kanuna göre açık ihale usulü ile belli istekler arasında ihale usulü temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması ön görüldü. Belediyenin piyasa rekabeti ve yapılan işlemlerdeki şeffaflık ilkesi gereği yararına olacağından bu yöntemlerin tercih edilmesi de raporda yer aldı.

Şaibe oluşturur

Kamu ihale kanununun 21-b maddesinde ‘Doğal afetler salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden, yapı veya can ile mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden ön görülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ şartları aranmalıdır. Bu şartlar oluşmadığı halde 31 Mart seçimleri öncesinde Karasu Belediyesi yolcu ve yük taşıma terminali proje hazırlanması işinin bu kapsamda yaptırıldığı tespit edilmiştir. Böylesi uygulamalar kamu zararı ve şaibe oluşturacağından bu gibi işlemlerden kaçınılması tavsiye edilmektedir maddesi de raporda dikkat çekti.

Yanlış ceza

Encümen kararları incelendiğinde pazarlık usulü ile kiralama işlemi yapılması gerekirken ‘Ecri Misal’ uygulaması yapıldı. Yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu saptandı. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi de tavsiye edildi. Encümen kararları incelendiğinde ruhsatsız inşaat tespiti bulunan yapılara imar kanunu kapsamında ceza yazılması gerekirken, kabahatler kanunundan ceza yazıldığı tespit edildi. Bu durum hem mevzuata aykırılık, hem de belediyenin gelir kaybına sebep olduğundan ilgili uygulamadan kaçınılması tavsiye edildi. Fen İşleri Müdürlüğü harcamaları incelendiğinde kayar kalıplı bordür yapım işinin 2017 yılı harcamalarında birim fiyatı 51,50 TL’den fatura edildiği görülürken, 2019 yılında aynı iş kaleminin birim fiyatı 50 TL’den fatura edildiği tespit edildi. Bu gibi yapım işlerinde minimum maliyet açısından piyasa değerlendirmesinin itina ile yapıldığı görüldü.

Yarı yarıya fark

Destek Hizmetleri Müdürlüğü harcamaları incelendiğinde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapılmış olan kırtasiye alımlarındaki birim fiyatları ile 31 Mart seçimleri sonrasında aynı ürünlere ait birim fiyatlar arasında yarı yarıya farklar bulunduğu tespit edildi. Örnek olarak klasör birim fiyatları 31 Mart öncesinde 12,50 TL iken, 31 Mart sonrasında 6,50 TL olarak gerçekleştirildi. Bu gibi örneklere birçok kalemde rastlandığı raporda belirtildi. 31 Mart seçimleri sonrası gösterilen hassasiyetin aynı şekilde korunması da tavsiye edildi. 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı içeriği dikkate alınarak belediye meclisince tabloda gösterilen şekilde, norm kadro ihdas edildiği görüldü.  

İcmal cetveli

Norm kadro ihdasına rağmen genel idare esaslara göre yürütülmekte olan asli ve sürekli bazı belediye hizmetlerinin, işçiler eliyle yürütüldüğü tespit edildi. Bundan böyle asli ve sürekli görevlere memur atamasına özen gösterilmesi tavsiye edildi. Yapılan incelemelerde belediyenin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlemelerin yapılmadığı, ilgili taşınmazları ihtiva eden yönetmeliğin ekinde yer alan taşınmaz icmal cetvellerinin düzenlenmediği, söz konusu taşınmazların tümünün muhasebe kayıtlarında izlenmediği görüldü.

Gelir dengesi

Yapılan araştırmalarda belediye sınırları içerisinde olup, asansörü olan bazı otellerin ve kalorifer tesisatı bulunan evlerin emlak vergisine esas vergi hesaplanırken, asansör ve kalorifer tesisatı farklarının hesaplanmaya dahil edilmediği, bunun sonucunda da emlak vergilerinin eksik tahsil edilerek, gelir kaybına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ortadan kaldırılarak belediyenin gelir dengesine katkıda bulunacak şekilde tahsilatlarının takip edilmesi uygun olacaktır.

Yüklü ödeme

31 Mart seçimleri öncesinde kamu yararı gözetmeksizin belirli kişilere doğrudan temin yoluyla yüklü miktarlarda işler yaptırıldığı ve seçimlerden önce ödemelerinin tamamlandığı tespit edilmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra bahsi geçen konularda ilgili işlerin ve ödemelerin incelemeleri yapılarak adli mercilere aktarılması sağlanmıştır. Yeni dönemde doğrudan temin yolunun bir ihale usulü olarak kullanılmadığı, sadece zaruri hallerde tercih edildiği anlaşılmıştır. Yapılan bu uygulamaya taviz verilmeden devam edilmesi uygulanacaktır.

Belediyenin borcu

Yapılan incelemeler neticesinde belediyenin toplam piyasa borcu 22.516.386,70 TL, Vergi Dairesi borcu 7.205.493,65 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu borcu 5.838.744,74 TL olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılı bilanço kayıtları esas alındı. Belediye personeli hakkında disiplin kurulu ve disiplin amirleri yönetmeliği hükümlerine göre denetime tabi dönem içinde 8 personele 657 devlet memurları yasasına göre disiplin işlemi yapıldığı görüldü. İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen 3 işçi hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı. 5393 sayılı Belediye Yasasının 38/b maddesine göre Belediye Başkanlığınca personel hakkında performans ölçütlerine göre personelin izlenerek ve değerlendirilerek haklarında rapor düzenlenip yine aynı yasanın 18/a maddesine göre belediye meclisine sunulmadığı da tespit edildi. 

Haber Kaynağı: Sakarya Kuzey

Haberin etiketleri:

denetim, raporu, belediye, meclis


Haber okunma sayısı: 256

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

-sedas-faciayi-onledi

SEDAŞ FACİAYI ÖNLEDİ

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:39
-kardesligi-simgelediler

KARDEŞLİĞİ SİMGELEDİLER

26 Eylül 2020 Cumartesi 16:36
-aydin-tezgahlar-senlendi

AYDIN: “TEZGAHLAR ŞENLENDİ”

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:56
-asilar-henuz-tedarik-edilmedi

AŞILAR HENÜZ TEDARİK EDİLMEDİ

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:54
-o-mahalle-sehitlerini-unutturmadi

O MAHALLE ŞEHİTLERİNİ UNUTTURMADI

24 Eylül 2020 Perşembe 16:40
-30-donum-alan-kule-dondu

30 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

24 Eylül 2020 Perşembe 14:42

ÜLKE GÜNDEMİ

SEDAŞ FACİAYI ÖNLEDİ

Karasu Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, SEDAŞ ekiplerinin yüksek gerilim hattına acilen müdahale ettiğini

GARİP EMEKLİ OLDU

35 yıldır öğretmenlik mesleğini icra eden İlhan Garip, emekli oldu. Çocuk sesinden uzak kalmak istemediğini

AYDIN: “TEZGAHLAR ŞENLENDİ”

Karasu Yakamoz Balıkçılık sahibi Ali Aydın, balık piyasasını değerlendirdi. Aydın, “Her gün taze balık

KONGRE CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Ak Parti Karasu İlçe Teşkilatı’nın koronavirüs salgını ve yasaklardan dolayı ertelenen 7’inci Olağan

O MAHALLE ŞEHİTLERİNİ UNUTTURMADI

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 2003 yılında şehit olan Serkan Sağır’ın babası aynı zamanda Resuller Mahalle

KARASU’DA TEK BELGELİ OKUL

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Karasu Sezi Eratik Ortaokulu

SAKARYA - HAVA DURUMU

SAKARYA

Ziyaretçi Sayacı

Bugün:
0 hit, 0 ziyaretçi, 0 ziyaret
Bu hafta:
1054 hit, 614 ziyaretçi, 784 ziyaret
Bu ay:
3893 hit, 2282 ziyaretçi, 3244 ziyaret
Toplam:
421776 hit, 128984 ziyaretçi, 193080 ziyaret
bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort escort istanbul yeni escort escort bayan ataşehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort
şişli escort şirinevler escort